Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Kongsberg Gruppen inngår samarbeidsavtale

Mann står på broen på et skip
Maritim sektor er blinket ut som et av feltene der avtalepartnerne skal forsterke sitt samarbeid. Foto: Kongsberg Gruppen
Partene ønsker i første omgang å systematisere og forsterke samarbeidet innen området olje og gass og på det maritime feltet.

Kongsberg Gruppen er et norsk, børsnotert aksjeselskap som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder verden over innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, samt forsvar og romfart.

Selskapet har om lag 7 800 medarbeidere og kontorer i mer enn 25 land. I fjor hadde Kongsberg Gruppen driftsinntekter på om lag 16,6 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger på Kongsberg.

– Styrker oss i markedet

– SINTEF har opp gjennom årene hatt samarbeid med flere av selskapene i Kongsberg Gruppen. Avtalen vil forenkle arbeidet med å etablere nye kontrakter og forhåpentligvis bidra til å øke samarbeidet. SINTEF og Kongsberg Gruppen opererer på samme markeder, men er komplementære. Sammen dekker vi hele verdikjeden fra grunnleggende forskning via anvendt forskning til industrialisering av ny teknologi, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Glede også i Kongsberg

– For et høyteknologiselskap som Kongsberg Gruppen er det helt avgjørende at det er et tett samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskning og akademia. Dette, kombinert med det som kalles den norske modellen for samarbeid, er et viktig konkurransefortrinn for virksomheter som oss. Derfor er vi veldig glad for at vi nå styrker samarbeidet med SINTEF ytterligere, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Technology Watch

I avtalen ligger blant annet en intensjon om at SINTEF skal bistå Kongsberg-konsernet med overvåkning av bestemte teknologiområder på global basis.

Partene er også innstilt på å etablere et system for utveksling av personell der det er et reelt behov.

Portrett av Unni Steinsom
Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF

 

Portrettbilde av Konsernsjef Walter Qvam, Kongsberg Gruppen
Konsernsjef Walter Qvam, Kongsberg Gruppen