Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-knoppskudd bygger fabrikk for yngelfôr

Rune Bjerke og Elin Eidsvik viser fram et prøveglass som inneholder hoppekreps
Prøveglasset inneholder ørsmå hoppekreps som CEO Rune Bjerke, biolog Elin Eidsvik og kollegaene i C-Feed AS har dyrket fram som fôr til fiskeyngel. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
C-Feed AS har nå finansiering klar til å bygge verdens første industrianlegg for oppdrett av hoppekreps – yngelfôr beregnet på produksjon av berggylt, tunfisk, kveite og andre marine fiskearter.

Unik SINTEF-teknologi, 13 millioner kroner i frisk kapital og et årlig markedspotensial på 2 milliard kroner er ingrediensene i den nye etableringen på det lille industristedet Vanvikan.

Til nå har det nyetablerte SINTEF-knoppskuddet C-Feed produsert hoppekreps i liten skala ved SINTEF Sealab på Brattøra i Trondheim. Når den nye fabrikken åpner i høst, vil selskapet i første omgang tidoble produksjonen. Byggearbeidene startet opp etter påske.

Mat til fiskebabyer

Det bittelille krepsdyret er levende yngelfôr til oppdrett av berggylt, kveite, hummer, tunfisk og andre marine fiskearter. Mange rundt om i verden har prøvd uten hell å få til oppdrett av nye fiskearter, og ofte er det yngelfasen som har vært problemet fordi store deler av yngelen dør i den første fasen av oppdrettsprosessen.

– Oppdrett av tunfisk har fram til nå vært svært krevende, for ikke å si umulig. Hoppekrepsene våre har vist seg å være godt egnet som babymat for yngelen, og vi tror dette kan bli et stort marked for oss i og med at tunfisk er svært etterspurt av sushientusiaster verden over, sier daglig leder Rune Bjerke i C-Feed AS.

Hoppekrepsene er også godt egnet til å revolusjonere oppdrett av kjente oppdrettsarter som kveite, hummer og berggylt.

Kan bekjempe luseplagen

Bjerke viser til oppdrett av berggylt som en stor markedsmulighet, spesielt innenlands. Berggylt er etterspurt fordi den spiser lus av laks i fiskemerdene, og er derfor en av de mest effektive metodene for bekjempelse av luseplagen. – Produksjon av fiskefor til oppdrettere av berggylt vil kunne bli det største markedet i Norge, sier Bjerke.

C-Feed har nå hentet inn 13 millioner kroner fra nye investorer, eksisterende aksjonærer og Innovasjon Norge. Pengene skal brukes til å etablere og drifte en ny fabrikk på Vanvikan, og med denne på plass tidobles produksjonen i forhold til dagens lokaler på Brattøra. Det nye anlegget vil ha kapasitet til en ytterligere firedobling av produksjonen.

– Vi gleder oss enormt til å ta steget over fra småskala produksjon til en industrialisering av hoppekrepsoppdrettet, sier Bjerke.

Selskapet har allerede i liten skala startet eksport til kunder i flere europeiske land og forventer en omsetning på rundt 10 millioner kroner i det første hele driftsåret for den nye fabrikken.

Ny administrerende direktør

C-Feed har siden oppstarten vært bygget opp med interimledelse fra CoFounder AS, som er et Trondheimsbasert management- og investeringsselskap for tidligfase teknologiselskaper. – Det har fungert veldig bra å ha inn Rune Bjerke og CoFounder i etableringsfasen. Når vi nå går inn i industrialiseringsfasen er det naturlig å få på plass ny toppleder, sier Jostein Bjøndal i SINTEF Venture. Styret er allerede i gang med rekruttering av en ny administrerende direktør.

Fakta om hoppekreps

  • Hoppekreps, også kjent som copepoder, eksisterer i enorme menger i sjøen og i ferskvann.
  • Er den naturlige babymaten til de fleste marine arter.
  • Mens lakse-yngel kan spise tørr-fôr fra dag en, må saltvannsarter ha levende startfôr.
  • Det finnes cirka 8500 arter i verden. Fôret som C-Feed dyrker er hoppekreps av arten Acartia tonsa, og har en størrelse på opp til 1-2 mm.

Fakta om C-Feed

  • Selskapet ble etablert i april 2014 basert på mer enn ti år med forskning i SINTEF.
  • Hovedeier er SINTEF Venture IV med cirka 80 prosent. Andre eiere er CoFounder AS, Investitude AS, Solar Materials AS og nøkkelpersoner i styret.
  • C-Feed anslår at det i løpet av rundt ti år vil være et årlig globalt marked på nesten to milliarder kroner for fôr av hoppekreps. Av dette er omtrent halvparten knyttet til eksisterende oppdrettsarter (berggylt, kveite sjøtunge, torsk, hummer og piggvar) og halvparten til nye oppdrettsarter (tunfisk og blekksprut).
  • Hovedproduktet er egg av hoppekreps som kundene selv dyrker fram til riktig størrelse i løpet av inntil 12 dager. Eggene er små som støvkorn og kan derfor enkelt distribueres til kunder over hele verden.

Kontaktperson

Rune Bjerke, CEO i C-Feed AS, tlf.: 479 00 479, epost: .