Til hovedinnhold
Norsk English

Ny konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi

Eli Aamot er ansatt som konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi.

Eli Aamot kommer fra jobben som ansvarlig for teknisk integritet på Heidrun-feltet i Statoil. Hun har omfattende erfaring fra ulike lederstillinger i Statoil.

Hun er utdannet cand.scient innen analytisk kjemi fra NTNU i 1985. Etter endt utdanning arbeidet hun som forskningsassistent ved NTNU, og senere forsker innen miljøkjemi i SINTEF Petroleumsforskning i 1988-91.

Eli Aamot har arbeidet i Statoil siden 1992, og har ledererfaring fra både forskning, prosjektutvikling og drift. Hun har blant annet vært avdelingsleder for miljøforskning, programleder for strategisk forskning innen HMS, programleder for feltutvikling, miljødirektør og direktør for strategisk FoU-program for fornybar energi. Miljø og HMS har vært en rød tråd i det meste av hennes arbeids-karriere.

Eli Aamot har hatt en rekke styreverv innenfor forskning. I dag er hun medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd og leder for divisjonsstyret for innovasjon. Tidligere har hun vært styremedlem i NIVA, styremedlem og styreleder i Forskningsrådets Norklima-program, medlem i Norsk polarkomite i Forskningsrådet samt styremedlem og styreleder i Meteorologisk institutt.

Som konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi vil hun lede SINTEFs største forskningsinstitutt, med 440 ansatte og en omsetning på omkring 700 millioner kroner og hun er med i SINTEFs konsernledelse.

-Jeg er glad for at vi har funnet en svært dyktig leder med bred erfaring fra både forskning og industri. Eli Aamot er en leder som forstår- og har sterk interesse for forskning, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. Hun opplyser at det har vært en prosess med mange gode søkere, både interne og eksterne.

-Jeg gleder meg til å starte i jobben. Jeg kjenner SINTEF godt fra min erfaring både som ansatt og som kunde. Det har gitt meg stor respekt for SINTEF som forskningsorganisasjon og utvikler av teknologi, sier Eli Aamot.

Eli Aamot er født i 1960. Hun har samboer, to voksne barn og bor i Trondheim. Hun starter i jobben 1. juli 2015.

Duncan Akporiaye fungerer som konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi fram til Eli Aamot tiltrer.

Kontaktperson