Til hovedinnhold
Norsk English

Mindre utslipp i fokus

Rederiene som bidrar inn i SFI Smart Maritime har en forventning til storsatsningen: De ønsker løsninger som skaper mindre utslipp fra skip.

Smart Maritime hadde nylig kick off for det åtte år lange forskningsprosjektet på Radisson Blu hotel ved Trondheim lufthavn, Værnes. Der var forskere fra NTNU og MARINTEK samlet, i tillegg til alle samarbeidspartnerne fra industri og næringsliv.

Behov for ny teknologi

- Det er behov for ny teknologi og nye prosesser som reduserer vårt energiforbruk og våre utslipp. Deltagelse i Smart Maritime vil bidra til økt kunnskap samtidig som vi reduserer vår risiko både økonomisk og teknisk ved innføring av nye løsninger, sa visepresident Per A. Brinchmann for Wilh. Wilhelmsen.
Skipsflåten til det store rederiet slipper ut 500 000 tonn CO2 hvert år, noe som tilsvarer 10 prosent av det totale utslippet i Norge. Dette sier noe om potensialet i Smart Maritime, som har som mål å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren. Wilhelmsen er i likhet med flere av de andre samarbeidspartnerne i prosjektet opptatt av enklere og forutsigbare regelverk.
- Formidling bør være høyt prioritert. En av de største utfordringene i maritim sektor er regelutviklingen, spesielt i forhold til miljøkrav. Klarer vi å påvirke politikerne til å lage et faktabasert, praktisk regelverk som kan håndheves likt over hele verden, har vi oppnådd mye, sa Brinchmann.

Mer miljøvennlige løsninger

Smart Maritime er delt inn i fem arbeidspakker. De er ledet av forskere fra NTNU og MARINTEK, og har fokus på blant annet skrog-, propell- og motorutvikling i en mer miljøvennlig og energieffektiv retning. Forskerne vil blant annet se nærmere på batteri- og hybride kraftsystem. For å kunne teste og verifisere forskningen vil MARINTEKs mange laboratorier tas i bruk til modelltesting. Mye av forskningen vil imidlertid belage seg på simulering. Fullskalaforsøk og ikke minst data fra skip i operasjon vil også være viktig i verifisering av simuleringsarbeid og lab forsøk. I arbeidspakke fire og fem skal Smart Maritime samle trådende og utføre investeringsanalyser, for å finne ut om den nye teknologien vil gi den effekten på miljøet og økonomien som man først antok (sikkerhet er ikke i fokus her). Det vil også bli gjort analyser rundt miljøeffekten i et livsløpsperspektiv.

Store forventninger

- Vi har store forventninger til resultatene i dette prosjektet. Kraften i Smart Maritime er stor og vi har etter dette kick off-et fått enda større tro på at våre samarbeidspartnere og vi forskere drar i samme retning, sa prosjektleder for Smart Maritime, Per Magne Einang.
Visepresident i MARINTEK Beate Kvamstad-Lervold deltok også på kick off-et. Hun var i sin tale opptatt av samarbeid på tvers med andre store forskningssatsninger innen det marine området. Både AMOS, MOVE, EXPOSED og Smart Maritime forsker alle på havromsteknologi.
- Vi bør benytte oss av innovasjonskompetansen i SFIene og gjøre hverandre gode gjennom samarbeid. Lykkes vi med dette, vil Norge kunne ivareta sin posisjon som en av verdens fremste maritime nasjoner, sa hun.
Hun fikk støtte av Sjøfartsdirektoratet, som også er med og støtter Smart Maritime-satsningen.
- Norske redere er antagelig de mest innovative entreprenørene innen global skipsfart. Dette lille forspranget bør vi ta vare på, sa Lasse Karlsen, teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet.