Til hovedinnhold
Norsk English

Mer opptatt av komfort enn energisparing

(Illustrasjon: Clipart)
(Illustrasjon: Clipart)
Det er ikke økonomisk gevinst som gjør at vi etterisolerer eller skifter vinduer for å spare energi. Det er ønsket om bedre komfort som ligger til grunn når nordmenn vurderer å oppgradere huset sitt.

Dette kommer fram i en doktorgradsavhandling SINTEF-forsker Åsne Lund Godbolt har skrevet.
Hun påpeker at myndighetene i alle år har antatt at strømprisen gjorde at folk ønsket å spare energi. –Om dette nå viser seg å være feil, kan det være en viktig årsak til at politiske energieffektiviseringstiltak, rettet mot husholdninger, ikke har vært mer vellykket.

I doktorgradsarbeidet viser forskeren hvordan forestillingen om den økonomisk rasjonelle forbrukeren har ligget til grunn for utformingen av norsk energipolitikk og har påvirket norske husholdningers energiforståelse og energiforbruk. Å endre måten man selger inn energitiltak på, ved å vektlegge argumenter knyttet til komfort, kan dermed på sikt være lønnsomt for alle som selger varer og tjenester til huseiere