Til hovedinnhold
Norsk English

Kontinuerlig innovasjon som konkurransefortrinn

Produksjon av bildeler i aluminium hos Benteler. Over tid er det bygget opp mye kunnskap gjennom samarbeidet i BIA-prosjektene, mener Sverre Gulbrandsen-Dahl i SINTEF Raufoss Manufacturing. Foto: Bente Haraldstad Delmas
Benteler Aluminium Systems Norway produserer bildeler i aluminium til blant annet Volvo, Mercedes og Audi. I tøff konkurranse med produsenter i land med langt lavere kostnadsnivå greier bedriften å hevde seg. Deltakelse i flere BIA-prosjekter er noe av grunnlaget for suksessen. SINTEF Raufoss Manufacturing er partner fra forskningssiden i prosjektene Benteler er involvert i.

Samarbeidet mellom Benteler Alumimiun Systems Norway og SINTEF Raufoss Manufacturing har bidratt til å bygge kunnskap på flere områder. – Vi har blant annet fått bedre kunnskap rundt koplingen mellom materiale, produktegenskaper og prosessering. Det vil si hvordan man får fram riktige produktegenskaper ved å velge riktige materialer med de riktige prosessene, forteller Sverre Gulbrandsen-Dahl i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Kontaktperson