Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor mye mat er det i spiskammeret?

Forskere i Europa skal lage et undervannskamera basert på ny sensorteknologi som både kan se klarere og to-tre ganger lengre i havet enn dagens kameraer.

Hensikten er å skaffe oversikt over marine ressurser for en riktig forvaltning. Kamera skal monteres i bunnen av båt eller på undervannsfarkoster, og overvåke havbunnen i viktige havområder.
– Det nye kameraet vil gi både bedre overblikk, flere detaljer og et helt annet datagrunnlag enn tidligere. Dette gjelder ikke bare marine ressurser, men også andre anvendelser som overvåkning og arbeid under vann, opplyser prosjektleder Jens Thielemann i SINTEF som er interessert i å komme i kontakt med andre bedrifter som har behov for klare, gode bilder under vann.
Prosjektet skal gå fram til 2018, har en ramme på 5.7 M€, og er en del av det europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020. De andre partnere er Bright Solutions, Fraunhofer, Odos Imaging, Subsea Tech, AZTI og DTU Aqua.