Til hovedinnhold
Norsk English

Forsker på fremtidens vindkraft

Et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med 12 partnere fra åtte forskjellige land vil jobbe med utvikling av neste generasjon flytende vindturbiner.

Prosjektet med navn LIFES50+ har et budsjett på 7,3 millioner euro og er finansiert av verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Hovedfokus i det 40 måneder lange prosjektet er utvikling av innovativ teknologi for flytende understell til 10MW vindturbiner på havdyp større enn 50 meter.

Et banebrytende prosjekt

MARINTEK leder LIFES50+ i samarbeid med partnere fra både det akademiske miljøet og industrien: Politechnico di Milano, Danmarks Tekniske Universitet, Rambøll, DNV GL, Offshore Renewable Energy Catapult, Universitetet i Stuttgart, Iberdrola Engineering and Construction (IEC), franske Ideol, Tecnalia, Insitut de Recerca en Energia Catalunya og Dr.techn.Olav Olsen.
- Vi er veldig fornøyd med å få lede dette banebrytende prosjektet og ikke minst å få samarbeide med så mange ulike og sterke internasjonale fagmiljø. Jeg er sikker på at LIFES50+ vil bringe oss nærmere mer kostnadseffektiv vindkraft til havs, sier Petter Andreas Berthelsen, forskningsleder ved MARINTEK.


Store vindmøller

LIFES50+ har valgt å fokusere på store vindturbiner, fordi disse er mest kostnadseffektive. To flytende konsepter skal oppskaleres og optimaliseres for 10MW turbiner. De utvalgte konseptene vil bli plukket ut fra en liste på fire allerede eksisterende flytende vindturbiner utfra tekniske-, økonomiske- og industrielle kriterier. Forskningen vil bli verifisert av numeriske verktøy, målrettet utvikling og eksperimentelt arbeid.

Prosjektet har som mål å øke innovasjonstakten og konkurransen i industrien, redusere risikoen og derfor også energikostnadene. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert offentlig og være av stor interesse for utviklere, designere, produsenter og ikke minst beslutningstakere.

Kontaktperson