Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskeriministeren på besøk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) besøkte nylig MARINTEK, sammen med en delegasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet.

De var i Trondheim i forbindelse med den store konferansen Tekmar, som SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer hvert år. Visepresident i MARINTEK Atle Minsaas holdt et av hovedinnleggene på konferansen.

Ministeren og hennes følge fikk først en introduksjon til arbeidet som drives av MARINTEK, før instituttleder Harald Ellingsen ved NTNU Institutt for marin teknikk orienterte om utdanningstilbudet som NTNU tilbyr studenter fra hele verden. Bård Wathne Tveiten, MARINTEKs visepresident innen nye havindustrier, fortalte om FoU-arbeidet vi er involvert i innenfor havbruk, og trakk fram testing av SalMars havmerd, merdkonsepter for Aqualine og utviklingen av Blue Revolution Center, sammen med universitetet på Ås og Marine Harvest.


En positiv og interessert statsråd fikk høre om ulike FoU-prosjekter MARINTEK og resten av SINTEF er involvert i. Atle Minsaas, prosjektleder Ocean Space Centre, ga innblikk i arbeidet med fremtidens kunnskapssenter, før det ble gjennomført omvisning i MARINTEKs avanserte laboratorier. Dette er den åttende ministeren (av 18) i regjeringen Solberg som besøker MARINTEK i løpet av de siste årene.