Til hovedinnhold
Norsk English

Dette bør du vite om migrene og hodepine

Her har vi samlet noen av sakene vi har skrevet om migrene og annen hodepine. Illustrasjon: Thinkstock
Her har vi samlet noen av sakene vi har skrevet om migrene og annen hodepine. Illustrasjon: Thinkstock
Plages du med migrene eller annen hodepine? Her finner du den seneste forskningen på folkeplagene.

MIGRENE: Rundt en halv million nordmenn rammes av migrene. Omtrent 15 prosent av alle kvinner og sju prosent av alle menn i Norge sliter med langvarige angrep av pulserende hodepine.

Omtrent 15 prosent av alle kvinner og sju prosent av alle menn i Norge sliter med langvarige angrep av pulserende hodepine. Foto: Thinkstock

Omtrent 15 prosent av alle kvinner og sju prosent av alle menn i Norge sliter med langvarige angrep av pulserende hodepine. Foto: Thinkstock

Klikk for å åpne

Sammen med andre former for hodepine gir migrene ikke bare plager for den som rammes, men er også et samfunnsøkonomisk problem.

Hodepine kan gi nedsatt arbeidskapasitet, flere sykedager, dårligere muligheter for å gjennomføre et studium og en rekke andre plager som også får konsekvenser for samfunnet.

Forskere har derfor flere grunner til å forstå mer om lidelsen og til å finne nye forskningsmetoder og medisiner.

Her har vi samlet noen av sakene fra Gemini som tar for seg disse kostbare lidelsene.

1. Forskning gir håp

Ny forskning gir migrenepasienter håp. Nye medisiner utvikles hele tiden.

Kosttilskudd kan også hjelpe.


Her
forklarer professor Lars Jacob Stovner ved NTNU hvordan en stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag kan hjelpe forskerne.

2. Ikke alt virker

Likevel skal vi være forsiktige. Mye penger er involvert, og det er ikke sikkert at alt virker.

Nye medisiner kommer, men vær på vakt. Foto: Thinkstock

Nye medisiner kommer, men vær på vakt. Foto: Thinkstock

Klikk for å åpne

Dessuten kan medikamenter i seg selv faktisk bidra til hodepine. Enda verre blir det hvis du beveger deg lite og røyker.

3. Problem verden over

Mennesker over hele verden rammes av ulike former for hodepine. Men vi har manglet en total oversikt over omfanget.

Forskere undersøker nå hvordan ulike former for hodepine rammer i forskjellige land. Målet er å få et nytt redskap i kampen mot plagene.

4. Hodepinedagboka

Det kan hjelpe forskerne om migrenepasienter fører en dagbok over anfallene sine.

Hodepinedagboka.

Hodepinedagboka.

Klikk for å åpne

Hodepinedagboka er en app som kan hjelpe til med å holde oversikten.

5. Rammer hver fjerde norske tenåring

Svært mange ungdommer har migrene, ifølge en ny undersøkelse. De færreste av dem fanges opp av helsevesenet. Årsakene er antakelig flere.

6. Inneklimaet kan være årsak

Hodepine er blant de vanligste lidelsene som dårlig inneklima kan gi. Nå finnes en app som kan hjelpe deg til å bedre luftkvaliteten.

Muggsopp kan også være en årsak til at du får vondt i hodet innendørs.

7. Sammenheng med tidlig menstruasjon

Kvinner rammes langt oftere av hodepine og migrene enn menn. Det ser ut til å være en sammenheng mellom tidlig menstruasjon og det å bli utsatt for plagen.

8. Nervegiften Botox kan hjelpe

Klasehodepine kalles også «selvmordshodepine». Behandling med nervegiften Botox gir håp til dem som utsettes for den aller kraftigste formen for hodepine.

Behandling med Botox gir håp til dem med den aller kraftigste formen for hodepine. Illustrasjon: Thinkstock

Behandling med Botox gir håp til dem med den aller kraftigste formen for hodepine. Illustrasjon: Thinkstock

Klikk for å åpne

Metodene for Botox-behandling forbedres hele tiden.

9. Spesielle hjerner

Forskningsfeltet er stort, men vi vet at migrenepasienter har annerledes hjernebølger enn andre. Hjernene deres fungerer på en annen måte enn hos folk som ikke rammes.

10. Bør det prioriteres høyere?

Vi lever lenger, men får flere leveår med plager og lidelser. Blant dem er migrene og annen hodepine. Kanskje bør helsevesenet prioritere disse plagene høyere, mener forsker.

11. Frivillig smerte

Hvert år er cirka 200 forsøkspersoner innom Institutt for nevromedisin ved NTNU. Offergaven

Noen av dem er frivillige som utsetter seg selv for smerte for at andre skal få det bedre. Gemini prøvde hvordan det er å være en av dem.