Til hovedinnhold
Norsk English

Brukere justerer høreapparatet selv

I dag er det en audiograf som styrer tilpasningen av høreapparatet. Nå tester forskere ved SINTEF ut om brukeren selv kan gjøre det samme. Foto: Thor Nielsen.
I dag er det en audiograf som styrer tilpasningen av høreapparatet. Nå tester forskere ved SINTEF ut om brukeren selv kan gjøre det samme. Foto: Thor Nielsen.
Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.

700 000 mennesker i Norge har i større eller mindre grad problemer med hørselen sin, og mange ønsker seg høreapparat for å kunne fungere bedre på jobb og i hverdagen. Men innstillinger og bruk er en stor utfordring.
– Dessverre havner mange apparater i skuffen, sier Geir K. Hanssen ved SINTEF. – Det blir for vanskelig for brukeren å forklare hørselproblemet sitt for andre bare med ord. I tillegg mangler klinikkene lyd som kan brukes til å hjelpe brukeren, og i tilpasningen blir brukeren ofte sittende helt passiv.

FAKTA:

• ABRUMED er et forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds VERDIKT-program.
• AudioPlus og Hørselhemmedes landsforbund (HLF) er utviklingspartnere i prosjektet.
som går fra 2013-2016
• SINTEF og HIST er FoU-partnere
• ABRUMED-systemet består av tre verktøy: Lydmiljøsimulator som gjenskaper lyder, brukerjustering med veiledning og taleaudiometri der evnen til å oppfatte tale i støy testes.

Innstilling via lydbilder

For to år siden bidro IT-forskere ved SINTEF med søkerkompetanse inn mot Norges Forskningsråd, og utløste 6.2 millioner i tilskudd fra VERDIKT-programmet. Pengene går til et utviklingsprosjekt der høreapparat-brukeren selv skal være med på å tilpasse høreapparatet sitt.

I dag står det et bord med lydbilder og touch-skjerm på akustikklaboratoriet i en kjeller på SINTEF. Ved hjelp av en lydsimulator setter brukeren og audiografen lydbilder sammen. Dette vil være typiske situasjoner som brukeren møter i hverdagen og der realistisk lyd er lagt til. Det kan være en kantine med mye lyd og ekko, eller trafikkstøy og bilkjøring.

Brukeren tilpasser og justerer lydene

Med lydbilder og touchskjerm

Med lydbilder og touchskjerm kan brukeren trykke på en hverdagslig situasjon – som f.eks. en kantine. Hun  kan selv bygge den ut ved å legge til lyd (trykke på bilde av bestikk) eller styre lyden opp og ned. Foto: Thor Nielsen.

Klikk for å åpne

– Alle lyder er ekte og spilles av i et system som gir lyd fra alle kanter, forteller Hanssen. – Brukeren kan forklare audiografen akkurat hva som er utfordringen og har selv knapper så han kan fjernstyre lyden og innstillingene. Om han for eksempel starter med å trykke på et bilde av en kantine og får opp den typiske lyden vi forbinder med stedet, kan han legge til og bygge ut lyden ved å trykke på et bilde av bestikk. Hver innstilling han/hun lager overføres umiddelbart til høreapparatet slik at brukeren får høre effekten.

Kommersialisering neste

Bedriften AudioPlus Concept AS eier løsningen som er laget, og ønsker å kommersialisere den. Målet er at bedriften skal sette opp det nye systemet på én eller to av klinikkene sine før sommeren.

Det er også laget end mobil-app som lar brukeren ta opp vanskelige lyder på jobb eller hjemme. Disse overføres automatisk over internett slik at de kan spilles av i lydsimulatoren neste gang brukeren har time på klinikken.

Kontaktperson