Til hovedinnhold
Norsk English

Boreteknologi-selskap får ny eierstruktur

eDrilling Solutions har kommersialisert teknologien eDrilling, en programvarepakke som gir bedre beslutningsstøtte for – og styring av – boreoperasjoner.
eDrilling Solutions leverer teknologi som gir bedre beslutningsstøtte for – og styring av – boreoperasjoner. Foto: eDrilling Solutions AS
SINTEF Venture III AS har solgt sin eierandel på 40 prosent i oljeservice-selskapet eDrilling Solutions AS til selskapet Teresoft AS.

eDrilling Solutions har kommersialisert teknologien eDrilling, en programvarepakke som gir bedre beslutningsstøtte for – og styring av – boreoperasjoner.

SINTEF etablerte eDrilling Solutions i 2008 sammen med forgjengeren til Teresoft AS. Teresoft AS eier etter kjøpet av aksjene fra SINTEF Venture III 76 prosent av aksjene i eDrilling Solutions. Selskapets ledelse har de øvrige aksjene.

Kjøperen og vi har blitt enige om å holde salgssummen for oss selv. Men vi kan si så mye at vi er godt fornøyd med avkastningen, sier adm. direktør Anders Lian i SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent.

Kombinerer sanntids boredata med modellering

SINTEF begynte alt i 2004 å forske fram teknologien som eDrilling Solutions bygger på. Forskningen har fått støtte blant annet fra forskningsråds-programmene Petromaks og Demo 2000.

Teknologien eDrilling gir både boremannskap og onshore operasjonssenter kontinuerlig tilgang til beregninger som normalt er forbeholdt utvalgte spesialister. Dette gjør samarbeid på tvers av lokasjoner vesentlig enklere.

Teknologien består av en programpakke med flere enheter. eDrilling-pakken er en programvare-løsning som kombinerer sanntids boredata med avansert modellering og 3D visualisering.

Selskapet tilbyr produkter og tjenester for ulike stadier av boreoperasjoner: ePlanning for planlegging og design, Intellectus hiDrill for trening på ulike scenarier, eDrilling for selve boreoperasjonen og eDrilling Replay for analyse og erfaringsutveksling av boreoperasjonen

Boresimulator skal hindre ulykker

I etterkant av Deep Water Horizon ulykken i Mexicogulfen, ble eDrilling Solutions sammen med Oiltec Solutions utfordret av Statoil til å bygge en boresimulator som kan hindre lignende ulykker. SINTEF Petroleumsforskning ledet utviklingsprosjektet hvor matematiske modeller ble koblet sammen med eDrilling Solutions' system for visualisering og beslutningsstøtte. Simulatorsenteret ble åpnet i 2011 og driftes av Oiltec.

Muliggjør betydelige innsparinger

Resultatet av eDrilling teknologi er en mer nøyaktig og konsistent gjennomføring av boreoperasjoner, noe som kan gi vesentlig raskere operasjoner og mindre nedetid. Dette muliggjør betydelige innsparinger og forholdsvis hurtig tilbakebetaling av alle utviklingskostnader. eDrilling teknologi kan gi grunnlag for bedre beslutningsprosesser og dermed redusere kostnadene med mellom 10 og 40 prosent gjennom redusert stans i boringen og effektivisering av operasjonen.

To store internasjonale oljeselskaper har allerede valgt programvaren og tjenestene til eDrilling Solutions. Det samme har CNOOC, SOCAR, blant flere andre – noe som viser den globale relevansen teknologien har.

Kontaktperson