Til hovedinnhold
Norsk English

Ulykkesbelastet sjarkflåte

Den mindre fiskeflåten er overrepresentert når det gjelder dødsulykker i norsk fiskeri, med fartøyforlis/havarier som dominerende ulykkesårsak. Nå skal både årsaksforhold og flåtestatus avdekkes, slik [...]

Den mindre fiskeflåten er overrepresentert når det gjelder dødsulykker i norsk fiskeri, med fartøyforlis/havarier som dominerende ulykkesårsak. Nå skal både årsaksforhold og flåtestatus avdekkes, slik at riktige skadereduserende tiltak blir iverksatt på sikt. Prosjektet skal gjennomføres av SINTEF i samarbeid med næringa, og finansieres av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).