Til hovedinnhold
Norsk English

Spennende muligheter på Tønsnes Havn

Grøtsund
Tromsø havn Grøtsund/Tønsnes er forventet ferdigstilt i slutten av 2014 Foto: Rød tråd
Utbyggingen av Tromsø havn Grøtsund/Tønsnes er et svært viktig næringspolitisk tiltak som vil øke våre industrielle muligheter i landsdelen. Som konsekvens av utbygningen forventer SINTEF Nord økt aktivitet i industrien, både i forhold til økt petroleumsaktivitet i nord og industriutvikling generelt.

Nordområdene – landet viktigste satsningsområde
Regjeringen har definert nordområdene som landets viktigste strategiske satsningsområde i årene framover. Tromsø Havns satsing på Grøtsund havneavsnitt er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at landsdelen selv må håndtere utfordringene og utvikle politikken for nordområdene. Av kommunens egen næringssjef kalles utbygningen det viktigste næringsprosjektet i Tromsø på lang tid og industriens fremtidige lokomotiv.

 

Forutsetninger for å lykkes
Forutsetningene for at havna skal lykkes til det formål den er tiltenkt er god planberedskap og god arealtilgang.  Havna skal fungere som hovedbunkringsanlegg for Nord-Norge, ha støttefunksjoner for petroleumsnæringa pluss maritim verkstedindustri og dokk.  – På Grøtsund havneavsnitt skal vi utvikle infrastruktur med høy kvalitet og kapasitet og skape en arena for innovasjon og konkurransekraft for energinæringen i nord, sier Halvar Pettersen, havnedirektør i Tromsø Havn.

 

I januar i år fikk Tromsø havn 50 millioner kroner fra Tromsø kommune til prosjektet som har en estimert prislapp på 300 millioner kroner. Havnen og industriområdet skal være ferdigstilt innen 2014. Grøtsund havneavsnitt er plassert i hovedskipsleden, 14 kilometer nord for Tromsø sentrum. Innseilingen gjennom Grøtsundet er i åpent indre farvann som er godt skjermet for vær og vind og som har gunstige strømforhold. Havneområdet skal være på totalt 1500 mål.

 

-Infrastruktur er konkurransekraft, sier Tromsø Havn. Se hvordan de fremstiller sitt prosjektet sitt med animasjon og levende bilder

Tromsø Havns nye utbygging i Tønsnes er lokalisert 14 kilometer nord for Tromsøya.
Foto: Rød tråd