Til hovedinnhold

Skreddersyr fritidsbåter i slunkent marked

Forskere fra Teknologiledelse bidrar til mer effektiv og tilpasset produksjon av fritidsbåter, gjennom masseprodusert skreddersøm.

Produksjon av fritidsbåter

Hydrolift i Fredrikstad er ansvarlig for et pågående forskningsprosjekt som skal gjøre norske småbåtprodusenter bedre i stand til å nyttiggjøre seg sine tradisjonelle konkurransefortrinn. Sentral i prosjektet er seniorforsker Lars Skjelstad ved SINTEF, som er forskningsfaglig ansvarlig for gjennomføringen. Han har forsket på masseprodusert skreddersøm i 15 år. Prosjektet PLAN (Planlegging og styring av småserie båtproduksjon), er støttet av Oslofjordfondet.

Les hele nyhetsartikkelen på Forskning.no.

Publisert onsdag 10. juli 2013