Til hovedinnhold
Norsk English

Skal studere fiskernes helse

  Fiskeryrket er tungt, arbeidskrevende og ulykkesbelastet. For første gang skal sammenhengen mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse kartlegges for finne helse-effekterne av yrket. Tradisjonelt står […]

 

Fiskeryrket er tungt, arbeidskrevende og ulykkesbelastet. For første gang skal sammenhengen mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse kartlegges for finne helse-effekterne av yrket.

Tradisjonelt står fiskerne lenge i jobb, til tross for tøffe tak. Nå skal SINTEF se på sammenhengen mellom arbeid, arbeidsmiljø og helsestatus i det som er et av verdens farligste yrker. Det skal skje gjennom å koble historiske data fra sykefraværsregister og helseregister, for finne utviklingstrekk og forekomst av ulike sykdommer og diagnoser. Funnene fra datainnsamlingen skal munne ut i tiltak for å fore bygge yrkesskader, sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet hos fiskere. I landindustrien er det gjort flere undersøkelser på helseplager i arbeidsstokken. Disse funnene vil nå bli sammenlignet med funn fra fiskeflåten. SINTEF skal også gjennomføre ca. 100 helsetester blant mannskap på fiskefartøy som prosesserer fisk om bord og se på luftveisplager og slitasje på muskel og skjelett. Helsetester, dybdeintervjuer og datafangst vil i tillegg gi et bredt bilde av helseutfordringene. Målet er å gi gode, målrettede tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i en viktig yrkesgruppe.

Forskerne ønsker å skaffe seg deltakere til studien, så interesserte kan ta kontakt med Ingunn Marie Holmen i SINTEF.