Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Petroleumsforskning avvikler sitt kontor i Stavanger

SINTEF Petroleumsforskning har besluttet å avvikle sitt kontor i Stavanger. Beslutningen er en del av en omstilling i SINTEF Petroleumsforskning.

Avviklingen er resultat av en totalvurdering av virksomheten i Stavanger, med hovedvekt på økonomi og et særlig krevende arbeidsmarked. Over flere år har det vært vanskelig å beholde stabil arbeidskraft på et lite SINTEF-kontor i oljebyen. Den virksomheten som har vært i Stavanger blir overført til SINTEF Petroleumsforsknings kontor i Bergen.

Gjennom tilstedeværelsen i Stavanger har samarbeidet med næringslivet i regionen og med forskningsmiljøene i IRIS og Universitetet i Stavanger blitt styrket. Dette samarbeidet vil fortsatt ha høy prioritet for SINTEF.

Avviklingen av Stavangerkontoret er en del av en nødvendig omstilling i SINTEF Petroleumsforskning, som en tid har hatt svake økonomiske driftsresultater. Adm. direktør Lars Sørum sier at det gjennomføres flere endringer for å bedre de økonomiske resultatene gjennom økt trykk på salg, effektivisering, god drift og lederutvikling i hele virksomheten.