Til hovedinnhold

SINTEF knytter sterkere bånd i nord

SINTEF og Universitetet i Tromsø har signert en samarbeidsavtale som skal styrke det gode samarbeidet gjennom forpliktende prosjekter.

Fra venstre: Unni Steinsmo, Kenneth Ruud, Jørn Eldby, Anne Husebekk, Karl A. Almås. (Foto: SINTEF)

Arbeidet med avtalen har foregått over lang tid, og begge parter ser på den som en formalisering av et langt forhold. – SINTEF har vært etablert i Tromsø i 5 år gjennom SINTEF Nord, men vårt samarbeid med Universitetet strekker seg over 30 år, sier Konsernsjef Unni Steinsmo.

SINTEF og UiT har komplementære kompetanseområder og har blant annet jobbet lenge sammen på fiskerisiden gjennom tidligere Fiskerihøgskolen. Nå er målet at avtalen mellom institusjonene skal sikre et langsiktig, forpliktende samarbeid på enda flere områder som for eksempel IKT og maritime operasjoner.

Samarbeidsavtalen har flere konkrete utviklingsområder som etablering av felles GEMINI sentre for fremragende forskning, prosjektsamarbeid og etablering av ulike forskningsstillinger. –SINTEFs tilstedeværelse i Tromsø og de gode relasjonene som allerede eksisterer mellom institusjonene, gjør meg sikker på at dette kommer til å bli et levende og fruktbart samarbeid, sier Steinsmo.

Publisert fredag 15. november 2013