Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF går ut av konsulentvirksomhet – endringer i SINTEF Bedriftsutvikling

SINTEF eier i dag selskapet SINTEF Bedriftsutvikling AS som er lokalisert i Oslo og Ålesund. Selskapet leverer konsulenttjenester innen bedriftsrådgiving. Dette ligger utenfor SINTEFs virksomhetsområde, som er forskning og utvikling. SINTEF har derfor besluttet å gå ut av dette forretningsområdet.

Det arbeides med ulike alternativer for hvordan dette skal gjøres. Dette vil bli avklart i nær framtid, men det er besluttet at konsulentvirksomheten i Ålesund vil bli lagt ned i løpet av første halvår 2013.

SINTEF har den siste tiden styrket sin øvrige virksomhet i Ålesund. Denne utviklingen vil fortsette, i nært samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringslivet i regionen, særlig de sterke maritime og marine næringene.
En eventuell avvikling av SINTEF Bedriftsutvikling skal ikke svekke SINTEFs satsing overfor næringslivet i Møre og Romsdal. Vi ønsker snarere en styrking. Dette kan best skje gjennom å konsentrere virksomheten om SINTEFs styrke innen forskning og utvikling.

SINTEF er i dag til stede med fire seniorforskere i Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund, som leverer forskningstjenester til aktører i regionen. Dette miljøet har tett inngrep med SINTEFs øvrige forskningsvirksomhet, og med næringsliv og kunnskapsmiljøer i Møre og Romsdal.

Alle påbegynte og planlagte oppdrag vil bli fullført på en betryggende måte for SINTEF Bedriftsutvikling sine kunder.

Adm.direktør Bjørn Gjerde i SINTEF Bedriftsutvikling vil stifte et nytt konsulentselskap som vil videreføre et tjenestetilbud til næringslivet på Nordvestlandet. Dette selskapet forventes å være operativt i løpet av første kvartal.

Kontaktperson SINTEF:
Anders Lian, styreleder SINTEF Bedriftsutvikling. Telefon: 911 05 411. epost: