Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Flerfaselaboratoriet blir del av ny nasjonal infrastruktur

Norges forskningsråd tildelte nylig IFE og SINTEF totalt 40 millioner kroner til oppgradering av flerfaselaboratorier. Dette markerer starten på en ny epoke innen eksperimentell flerfaseforskning i Norge og et revitalisert samarbeid mellom IFE og SINTEF.

For aller første gang vil det bli mulig å studere samtidig strømning av gass, olje og vann i storskala loopen på Tiller utenfor Trondheim (tidligere kun gass og olje). Samtidig vil IFE på Kjeller utenfor Oslo kunne investere i ny avansert instrumentering for å kunne studere flerfasestrømningen mer detaljert i sine laboratorier. Oppgraderingene er nødvendige for å kunne validere stadig mer sofistikerte modeller og simulatorer for flerfase rørstrømning. Slike verktøy er svært viktige for design og drift av olje og gass-installasjoner.

SINTEF og IFE starter med dette også planleggingen av industriprosjektet 'MultiFlow JIP' – den største eksperimentelle målekampanjen i laboratoriene siden 1990-tallet. Sammen med flere av de største oljeselskapene i verden vil konsortiet i den neste tiårsperioden igjen legge grunnlag for økt ressursutnyttelse og verdiskaping i petroleumsnæringen.

Fra venstre Jon Harald Kaspersen (SINTEF), Zhilin Yang (Statoil), Lars Sørum (SINTEF), Torstein Haarberg (SINTEF), Bjørnar Hauknes Pettersen (Statoil), Christian Brekken (SINTEF), Tore Gimse (IFE) og Johan Kristian Sveen (IFE). Foto: Thor Nielsen

 

Av Christian Brekken

Kontaktperson

Ansattinfo mangler 

Relevant info

 Forskningsrådet

Utforsk fagområdene