Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF etablerer senter for flerfaseforskning

Flerfaseanlegget på Tiller i Trondheim
SINTEF har etablert et Senter for flerfaseteknologi. Dette styrker et allerede verdensledende forskningsmiljø, og sikrer kundene kvalitet og verdi.

Med det nye Flerfasesenteret samles forskere og laboratorier fra flere deler av SINTEF i ett senter under felles ledelse.

Senteret har omkring 40 medarbeidere, med sterk kompetanse innen flere fagområder. Laboratoriene dekker alt fra eksperimenter i benkeskala, til full industriell skala i verdens største og mest avanserte flerfaselaboratorium på Tiller i Trondheim. De siste fire årene har SINTEF investert 85 millioner kroner i dette laboratoriet.

Teknologi som skaper enorme verdier
Flerfaseteknologien har hatt enorm betydning for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. Sist høst kåret Aftenposten denne teknologien til den viktigste innovasjonen som er gjort i Norge etter 1980. Forskningsmiljøene i SINTEF og Institutt for Energiteknikk (IFE) har stått sentralt i utviklingen av teknologien.

Med flerfasetransport kan alt som kommer opp fra en olje- eller gassbrønn, såkalt ubehandlet brønnstrøm, fraktes i samme rørledning. Dette har gjort det mulig å bygge ut mange olje- og gassfelter som ellers ville vært umulig, og har skapt enorme verdier. Teknologien har også vært avgjørende for utvikling av en norsk leverandørindustri, som eksporterer for 130 milliarder kroner i året.

Viktig for fremtidens industri
En videreutviklet flerfaseteknologi vil ha avgjørende betydning i fremtiden, hvor petroleumsindustrien møter utfordringer som større havdyp, lengre transportavstander og ugjestmildt klima.

Sammen med partnerne ConocoPhillips og TOTAL har SINTEF utviklet LEDA, som er fremtidens simuleringsplattform for flerfase. Det nye flerfasesenteret vil gi økte muligheter til å koble simuleringer og teoretisk forskning med avanserte laboratorieeksperimenter i ulik skala.

Jon Harald Kaspersen er senterleder for SINTEF Flerfasesenter. Han peker på at dette er en satsing med ambisjon om å utvikle grensesprengende teknolog for både petroleumsindustri og leverandørindustri. -Det er nødvendig med mer nøyaktige verktøy for å oppnå lavest mulig risiko, økonomisk og annen, i petroleumsvirksomheten.  En sterkere kobling mellom eksperimentell og teoretisk forskning vil gi merverdi. Ved å etablere et flerfasesenter med tydelig ledelse, kan vi tilby kundene helhetlige løsninger med høy kvalitet.  Sentret representerer et attraktivt kraftsenter innen flerfaseforskning, som vil tiltrekke seg de beste studentene, sier Kaspersen. 

Utforsk fagområdene