Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF bygger nytt elkraftlaboratorium

Statnetts konsernsjef Auke Lont (i midten t.v.) og visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF signerte avtale om overdragelse av tomt til SINTEFs nye elkraftlaboratorium. Til stede var også Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.v.), styreleder Kolbjørn Almlid, Statnett; prorektor Johan Hustad, NTNU og adm. direktør Inge Gran, SINTEF Energi. (Foto: Torgrim Melhuus).
SINTEF Energi investerer 120 millioner kroner i et nytt elkraftlaboratorium i Blaklia utenfor Trondheim. Det nye laboratoriet styrker et område hvor SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende.

24. juni ble det signert en avtale mellom SINTEF Energi og Statnett om kjøp av tomt for nytt laboratorium. Det nye laboratoriet skal bygges i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon på Blaklia. Dette er en ideell lokalisering for en slik lab.

Administrerende direktør Inge Gran ved SINTEF Energi betegner dette som en stor begivenhet.  –Det nye laboratoriet danner grunnlag for å utvikle fremtidens teknologi for sikker og effektiv elektrisitetsforsyning, både på land og under vann, sier Gran.

Sterke forskningsmiljøer

Elkraftteknologi er et område hvor SINTEF og NTNU har sterke miljøer. Dette er en posisjon som er utviklet gjennom et nært samarbeid med kraftbransjen gjennom mange år, styrket av satsing på forskning fra myndighetenes side.

Det nye laboratoriet vil inneholde en stor høyspenningshall og seks andre laboratorier med områder som spenner fra kraftelektronikk, akselerert aldring av høyspentkabler, kortslutningsforsøk og forbrenningsteknologi. Dette er tredje generasjon høyspenningshall for SINTEF/NTNU. Den første fra 1959 ble erstattet av en like stor hall i 1986. Den som nå bygges er mye større og vil dekke behovene i overskuelig fremtid.

Økt kapasitet for forskning

NTNU og SINTEFs aktivitet innen elkraftteknologi foregår nå i all hovedsak på Gløshaugen, hvor det er trangt om plassen.

-Når plasskrevende aktivitet nå flyttes til det nye laboratoriet, vil den samlede forskningsaktiviteten øke vesentlig. I tillegg til å åpne muligheter for forskning i topp moderne laboratorier vil anlegget i Blaklia ha stor betydning for å videreutvikle og styrke aktiviteten på Gløshaugen. Det vil også øke undervisningskapasiteten på master- og PhD-nivå, sier Inge Gran.

Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid betegnet begivenheten som historisk. –Vi står foran store utbygginger av el-forsyning og kraftnett. Det er svært viktig å satse på kunnskap, og samarbeidet med forskningsmiljøene i SINTEF og NTNU har stor betydning, sier Almlid. Ved signeringen annonserte Statnett at de vil øke samarbeidet med NTNU og SINTEF om utdanning og forskning, gjennom langsiktige avtaler.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var også til stede ved signeringen. Også statsråden la vekt på de store investeringene som skal skje i årene som kommer, særlig i Midt-Norge. –Det samarbeidet som nå styrkes er ikke bare viktig for SINTEF, NTNU og Statnett. Det har stor betydning for hele energisektoren i Norge, sa Borten Moe.