Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF ble "Årets Bedrift 2013"

Årets bedrift ble delt ut av fylkesordfører Tore O. Sandvik og banksjef Bjørn Tilset i Nordea. Konsernsjef Unni Steinsmo tok imot prisen på vegne av SINTEF. Prisen på 50 000 kroner blir gitt til gatemagasinet Sorgenfri. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com
Prisen ble delt ut av Næringsforeningen i Trondheim sitt arrangement "Manifestasjon 2013", onsdag 18. september.

Formålet er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet bidrar til å utvikle eller styrke næringslivet i Trondheimsregionen.

Kriteriene for prisen er blant annet knyttet til at bedriften:

  • kan vise til resultater og soliditet gjennom mange år og har evne til å skape arbeidsplasser
  • er en viktig brikke i utviklingen av regionen/byen

Årets bedrift ble delt ut av fylkesordfører Tore O. Sandvik og banksjef Bjørn Tilset i Nordea. Konsernsjef Unni Steinsmo tok imot prisen på vegne av SINTEF.

–Jeg er stolt på SINTEFs vegne over at vi har blitt kåret til Årets Bedrift 2013. Dette er en anerkjennelse til alle i organisasjonen og det gode arbeidet som utføres hver dag, og ikke minst resultatene vi oppnår, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

Solide resultater og internasjonal synlighet

Juryen la spesielt vekt på SINTEFs resultatutvikling og soliditet over tid, samt det faktum at SINTEF er en viktig arbeidsplass i Trondheim som bidrar til å sette Trondheimsregionen på kartet i forhold til forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt.
SINTEF er sammen med NTNU og de øvrige FoU-institusjonene i byen, selve grunnlaget for at vi kan kalle oss «teknologihovedstaden", og bidrar i aller høyeste grad til å utvikle byen og regionen vår. SINTEF er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2013, skriver juryen i sin pressemelding.
Prisen er et kunstverk og en sjekk på kroner 50.000. Pengene doneres til gatemagasinet Sorgenfri, som tilbyr en mulighet for arbeid til folk som faller utenfor det vanlige arbeidslivet.

Juryens begrunnelse i sin helhet:

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Gjennom løsningsorientert forskning og kunnskapsproduksjon, skaper SINTEF betydelige verdier for norske og internasjonale kunder, for offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig.

SINTEF har en bred og flerfaglig plattform, med internasjonal spisskompetanse innen ulike områder. De er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa. SINTEFs visjon er «teknologi for et bedre samfunn».

SINTEF har et strategisk og operativt partnerskap med NTNU, og de drifter og utvikler flere forskningslaboratorier.

SINTEF har 2.000 ansatte fra 70 land. De har sitt hovedkontor i Trondheim og er en meget betydelig virksomhet i vår region. De har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Ålesund og Raufoss, i tillegg til at de har virksomhet i Houston, Rio de Janeiro, Chile og Hirtshals. Ca. 16 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Norge.

Økonomisk kan SINTEF vise til meget sterke tall både mht omsetning og resultat over flere år. I 2012 hadde de en omsetning på nærmere 3 milliarder, et årsresultat på 94 millioner kroner og en egenkapital på 2.248 millioner kroner. SINTEF er organisert som en privat stiftelse som investerer overskuddet i laboratorier og ny kunnskap.

SINTEF fungerer også som kuvøse for nytt næringsliv. De bidrar til kommersialisering av spin-offs, og er aktive eiere i flere selskaper. Den viktigste delen av deres arbeid er imidlertid å utvikle eksisterende næringsliv. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av mer enn 2.000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og utvikling.

En fagjury i Aftenposten kåret sist år flerfaseteknologien til den beste norske oppfinnelsen etter 1980. Teknologien gjør det mulig å transportere olje, gass og vann i samme rørledning, og har bidratt til å skape svært store verdier i norsk petroleumsvirksomhet. Forskningsmiljøene ved Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF har stått sentralt i utviklingen av flerfase. Aftenpostens lesere kåret samtidig GSM mobilteknologi til beste oppfinnelse. Også her har SINTEF stått sentralt i utviklingen. 

Juryen for prisen Årets Bedrift 2013 har lagt vekt både på SINTEFs resultatutvikling og soliditet over tid, samt det faktum at de i tillegg til å være en stor og viktig arbeidsplass i Trondheim, bidrar til å sette Trondheimsregionen på kartet ifht forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt. SINTEF er sammen med NTNU og de øvrige FoU-institusjonene i byen, selve grunnlaget for at vi kan kalle oss «teknologihovedstaden», og de bidrar i aller høyeste grad til å utvikle byen og regionen vår. SINTEF er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2013!