Til hovedinnhold
Norsk English

Sikrer radioaktivt avfall

En norskutviklet beholder av plast og bly skal bidra til å sikre atomavfall. Beholderen er på størrelse med et oljefat, og er nyskapende på grunn […]

En norskutviklet beholder av plast og bly skal bidra til å sikre atomavfall. Beholderen er på størrelse med et oljefat, og er nyskapende på grunn av materialvalget: Bly skjermer for radioaktiv stråling og plasten demper nøytronstråling og tåler samtidig kjemiske angrep. Tradisjonelt har slike beholdere vært laget av betong og stål, som er materialer som forvitrer. SINTEF har fått jobben med å verifisere at beholderen er motstandsdyktig nok til å sikre det farlige avfallet i flere hundrede år. Utvikleren, Nuclear Protection Products samarbeider nå med amerikanske myndigheter om å ta teknologien i bruk.