Til hovedinnhold
Norsk English

Prisbelønt for intelligente oljebrønner

Glade prisvinnere fra SINTEF Materialer og kjemi. Fra venstre: Are Lund, Kolbjørn Zahlsen og Lars Kilaas. Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo
SINTEFs pris for fremragende forskning 2011-12 er tildelt forskerne Lars Kilaas, Are Lund og Kolbjørn Zahlsen fra SINTEF Materialer og kjemi. De får prisen for å ha utviklet teknologi som overvåker væskeinnstrømning i olje- og gassbrønner ved hjelp av kjemisk intelligens.

I sin begrunnelse viser juryen til at prisvinnernes forskning har dannet grunnlaget for etablering og ekspansjon av spin-off bedriften RESMAN.

Det unge SINTEF-knoppskuddet, med hovedkontor i Trondheim og i dag 50 ansatte, har raskt vunnet innpass i den internasjonale oljeindustrien med sine tjenester.

Fra starten i 2005 har RESMAN økt omsetningen til
120 millioner kroner i 2012.

Selskapets suksess er tuftet på teknologi som de tre prisvinnerne hver på sitt vis har bidratt til å utvikle og videreutvikle:


Kjemiske sporstoffer


Spesialutviklede polymerbaserte materialer (plastliknende forbindelser) utplasseres sonevis i brønner som kan være opptil flere kilometer lange.

Der væske trenger inn, avgir materialene bestemte kjemiske sporstoffer, avhengig av om det er vann eller olje/gass de kommer i kontakt med. Hver sone har unike sporstoffer og får dermed sitt “fingeravtrykk” med i brønnstrømmen.


Stor økonomisk betydning


Produserer brønnen olje, forteller sporstoffene hvilken sone som er aktiv. Følger vann med, forteller de hvor i brønnen vannet har trengt inn.

Slik informasjon fra sporstoffene brukes av oljeselskapene til å bestemme innstrømningsmønsteret fra reservoaret og til å håndtere ønsket og/eller uønsket vannproduksjon. Korrekt beslutningsunderlag på disse områdene har stor økonomisk betydning for oljeindustrien.


150 000 kroner på deling


Forskningsprisen som de tre kandidatene nå får for sine bidrag til dette kjemiske påvisningssystemet, er tilsammen på 150 000 kroner.


Økt oljeutvinning


De siste årene har Resman videreutviklet produktet sitt, ved å dra veksler på kompetanse innen brønnstrømning. Gjennom sine analyser kan firmaet nå se ikke bare hva som strømmer hvor i brønnene, men også i hvilke mengder.

RESMAN’s overvåking gir dermed et viktig bidrag i arbeidet med å øke utvinningsgraden.