Til hovedinnhold
Norsk English

Positiv retning for forskning i statsbudsjettet

– Endringene viser en positiv retning for norsk forskning, sier SINTEFs kommunikasjonsdirektør Petter Haugan. Thor Nielsen/SINTEF
Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet er positive for forskningen. –Det er spesielt bra at den næringsrettede forskningen styrkes, mener SINTEF.

Regjeringen Solberg la i dag fram sin tilleggsproposisjon med forslag om endringer i statsbudsjettet fra den avgåtte regjeringen. Det legges vekt på en sterkere satsing på kunnskap og forskning, og flere konkrete endringer peker i riktig retning.

De totale bevilgningene til forskning øker med 320 millioner kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Det legges spesielt vekt på å styrke de næringsrettede programmene i Norges forskningsråd, som styrkes med i alt 105 millioner kroner på budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet. Av dette er det en økning på 80 millioner kroner til Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), som er et målrettet program for å styrke næringslivets forskning. Skatte-FUNN styrkes også noe, mens ordningen som skal stimulerer forskningsinstituttene til å delta i EU-forskning (Stim-EU) øker med 20 millioner kroner.

Petroleumsforskningen øker med 26 millioner kroner, som går til programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2020 i Forskningsrådet.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner til opprusting av laboratorier ved NTNU for karbonfangst og lagring. Dette er knyttet til et felleseuropeisk prosjekt (ECCSEL), hvor både NTNU og SINTEF har sentrale posisjoner.

SINTEF er fornøyd med de endringene den nye regjeringen har lagt fram. –Endringene viser en positiv retning for norsk forskning. Vi er særlig fornøyd med en styrking av næringsrettet forskning. Vi håper dette er signal om økt vekt på forskning og innovasjon i kommende statsbudsjetter, sier SINTEFs kommunikasjonsdirektør Petter Haugan.