Til hovedinnhold
Norsk English

Planlegger 500-800 nullutslippsboliger

Ådland i Bergen er det hittil største pilotprosjektet i ZEB. Målet er å utvikle et stort, nytt boligområde uten klimagassutslipp. Boligområdet ved Blomsterdalen i Bergen [...]

Ådland i Bergen er det hittil største pilotprosjektet i ZEB. Målet er å utvikle et stort, nytt boligområde uten klimagassutslipp. Boligområdet ved Blomsterdalen i Bergen vil få boliger med høy kvalitet og svært lavt behov for energi. Lokal produksjon av fornybar energi skal dekke behovet for oppvarming og elektrisitet til drift og oppføring av boligene. Bruk av materialer med lave CO2-utslipp i produksjon står også sentralt. – Dette kan bli et unikt prosjekt både i norsk, nordisk og europeisk sammenheng hvis det blir realisert med de planlagte ambisjonene, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved SINTEF Byggforsk.