Til hovedinnhold
Norsk English

Passivhus - et robust bygningskonsept

Myhrerenga er et av de første blokkprosjektene i Norge som er oppgradert etter passivhuskonseptet. Foto: SINTEF Byggforsk
En ny rapport fra SINTEF Byggforsk konkluderer med at passivhus er et robust bygningskonsept for lavt energibehov og godt inneklima.

SINTEF Byggforsk laget i 2012 rapporten "Systematisering av erfaringer med passivhus" på oppdrag fra Husbanken. Rapporten "Systematisering av erfaringer med passivhus - en oppfølging" er også skrevet på oppdrag fra Husbanken.

SINTEF Byggforsk har sett nærmere på syv norske passivhus-boligprosjekter, samt gjennomgått nye norske og internasjonale studier som er publisert siden forrige rapport forelå i januar 2012. Erfaringer med passivhus knyttet til tre temaer er analysert; kostnader, innemiljø og energibruk.

Rapporten viser at passivhus er et robust bygningskonsept for lavt energibehov og godt inneklima. Det er derfor behov for fortsatt oppfølging, både av prosjektene som dette arbeidet omfatter, og av nye prosjekter. Det er behov for å videreutvikle metoder for oppfølging, samt å anvende metoder slik at resultater blir sammenlignbare.

Rapporten peker også på at det er behov for mer kunnskap om helse og innemiljø i bygg generelt.


Les også: Økt kunnskap om passivhus