Til hovedinnhold
Norsk English

Nye midler til forskningsutstyr

Forskningssjef Jon Harald Kaspersen fra SINTEF (t.v.) og avdelingsleder Kristian Sveen fra IFE gleder seg over tildeling av 40 millioner kroner til videre utvikling av flerfaselaboratoriene. Foto: Thor Nielsen
SINTEF fikk meget god uttelling ved Forskningsrådets tildeling av midler til laboratorier og vitenskapelig utstyr.

Norges forskningsråd annonserte i dag tildeling av 505 millioner kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur, som omfatter laboratorier, databaser og vitenskapelig utstyr.

I alt 16 søknader ble tildelt midler. SINTEF deltar i seks av disse, som i sum har fått tildelt 216 millioner kroner. NTNU er sterkt representert, med deltakelse i hele 12 tildelinger.

 SINTEF deltar i følgende:

  • Flerfaseteknologi. National Research Infrastructure for Multiphase Flow. 40 millioner kroner. Vertsinstitusjon: IFE
  • MARINTEK: The Marine Technology Laboratories. Oppgradering og utvikling. 50 millioner kroner. Vertsinstitusjon: MARINTEK
  • Medisinsk teknologi: Norwegian Centre for Minimally invasive guided Therapy and medical technologies. 53,9 mill kroner. Vertsinstitusjon: St. Olav
  • Bioraffeneri: Norwegian Biorefinery Laboratory. 37,5 mill kroner. Vertsinstitusjon: PFI
  • CEDREN: Research infrastructure for environmental design of renewable energy research in CEDREN. 4,5 mill kroner. Vertsinstitusjon: SINTEF
  • Smart Grid: National Smart Grid Lab & Demo Platform. 28,6 mill kroner. Vertsinstutusjon: NTNU

I en pressemelding skriver Forskningsrådet: "Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner."

 Les hele omtalen fra Forskningsrådet

Det er fortsatt et stort udekket behov for utstyr i norsk forskning. Forskningsrådet mottok i alt 70 søknader med en ramme på nesten tre milliarder kroner. Dette innebærer at SINTEF også deltok i flere gode søknader som dessverre ikke nådde opp i denne tildelingen.