Til hovedinnhold
Norsk English

Ny LedaFlow versjon tilgjengelig

For to år siden introduserte Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (KOGT) flerfase simulatoren LedaFlow® til olje og gass industrien. Nå er versjon 1.4 tilgjengelig med mer robuste og hurtigere modeller for prediksjon av transport av olje, vann og gass i brønner og rørledninger.

Den nye versjonen inneholder utvidelser av anvendelsesområde og forbedringer til et velfungerende simuleringsverktøy som vi forventer vil bli godt mottatt av flow assurance personell. Noen av de nye funksjonene er muligheten til å plotte hydratkurver som vil bidra til å minske potensielle produksjonstap, legg inn egendefinerte lukningslover, og loggerfunksjonalitet for mer detaljert registrering av resultater.

LedaFlow er utviklet av SINTEF i samarbeid med oljeselskapene ConocoPhillips og TOTAL siden 2001 og blir i dag markedsført og solgt av KOGT. Nye utviklingsprosjekter er definert for å utvide funksjonaliteten til LedaFlow slik at den forblir en ledende plattform for prediksjon av flerfase strømning. Ytterligere informasjon om den nye versjonen er tilgjengelig på www.kongsberg.com/ledaflow.

Utforsk fagområdene