Til hovedinnhold
Norsk English

Ny bok: Risikofaktorer i infrastrukturer

Dagens samfunn er helt avhengig av at nettverk som vannforsyning, kloakk, strøm, IKT og transport fungerer som det skal. For å forstå hvordan trusler og [...]

Dagens samfunn er helt avhengig av at nettverk som vannforsyning, kloakk, strøm, IKT og transport fungerer som det skal. For å forstå hvordan trusler og farer kan føre til skader og avbrudd, er det nødvendig med risiko- og sårbarhetsanalyser. Men disse analysene kan bli ganske komplekse siden de ulike infrastrukturene henger så nøye sammen.

Boka “Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures” inneholder metoder for å analysere risiko og gjensidig avhengighet i kritiske infrastrukturer.  Den tilpasser analysene til hver av infrastrukturene og styrker forståelsen for hvordan farer og trusler kan påvirke hele systemet av infrastrukturer. Boka gir også gode verktøy for å identifisere farene som truer infrastrukturene, og får fram hvordan disse truslene kan overføres til hele systemet og påvirke andre infrastrukturer.

Den er derfor viktig lesning for myndigheter og andre eiere av infrastrukturer for å kunne forberede seg på risikofaktorer og sårbarhet i kritiske infrastrukturer.

Forfattere: Jørn Vatn, Per Hokstad, Ingrid B. Utne, NTNU/SINTEF

Forlag: Springer