Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk-japansk samarbeid om supermikroskop

Før kontrakten ble underskrevet var det omvisning i det nye TEM-laboratoriet ved SINTEF/NTNU. Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo
NTNU og SINTEF har inngått en samarbeidsavtale med det japanske selskapet JEOL, leverandør av en ny generasjon mikroskoper som tas i bruk i Norge de nærmeste månedene.

Utstyrt med "superbriller" som gjør det mulig å avbilde enkeltatomer, skal norske forskere snart dra på daglige opplevelsesreiser innover i materialene.

Forskningsrådet, NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF har gått til anskaffelse av fem mikroskper som nå installeres i Trondheim og Oslo. Ett av dem er allerede tatt i bruk.

Instrumentene er de nyeste modellene av transmisjonselektronmikroskop (TEM) – en betegnelse på utstyr som avbilder det indre i materialer ved å sende elektroner gjennom dem

Felles kompetansesenter

Fire av de fem instrumentene leveres av JEOL. Nylig underskrev NTNU, SINTEF og JEOL Skandinaviska AB en avtale som innebærer at de tre partene etablerer et felles kompetansesenter for TEM i Trondheim.

Presidenten i JEOL reiste fra japan å signere avtalen med Unni Steinsmo og Kari Melbye fra SINTEF og NTNU.

"Ekstra garanti"

Seniorforsker John Walmsley ved SINTEF Materialer og kjemi og NTNU-professor Randi Holmestad sier de ser avtalen som en ekstra garanti for at brukerne vil klare å utnytte så mange som mulig av de nye mulighetene som åpner seg med utstyrsanskaffelsen.

Instrumentene gir forskere økt innsyn i hvilke grunnleggende mekanismer som har gitt materialet de egenskapene vi observerer. Takket være den fantastiske oppløsningen, kan brukerne for hver endring de utsetter materialer for – enten det gjelder sammensetning eller behandling – se hva resultatet blir for atomstrukturen.

Økt konkurranseevne

Forståelsen av sammenhengen mellom struktur og funksjon kan i neste omgang brukes til å skreddersy materialegenskaper for bestemte bruksområder.

Derfor er det forventet at de nye mikroskopene vil styrke Norges konkurranseevne i norske paradegreiner innenfor materialvitenskap; lettmetaller, solcellematerialer og katalyse (sentral disiplin i olje- og gassforedling), samt nanoteknologi.

TEM infrastrukturen gir institusjoner og industri i Norge tilgang til de beste moderne verktøy for å løse hvert enkelt behov, fra rutinemessige oppgaver til det mest detaljerte atom-skala forskning.

Anskaffelsen er organisert gjennom spleiselaget NORTEM, et nasjonalt prosjekt der de samlede investeringene utgjør rundt 70 millioner kroner.


Av Svein Tønseth