Til hovedinnhold
Norsk English

Norges farligste jobb

Sjarkfiskere har Norges farligste yrke. Foto: Halvard Aasjord
Sjarkfiskere har Norges farligste yrke. Foto: Halvard Aasjord
I følge tall fra SINTEF har 293 fiskere mistet livet siden 1990 og fram til i mai 2013.

–Det utgjør i snitt 13 dødsfall i året for hele perioden. Men ulykkestallene viser en markant nedgang, med 19 omkomne pr. år på 1990-tallet mot ca. 6 omkomne pr. år de siste 13 årene, sier SINTEF-forsker Halvard L. Aasjord.

Aasjord har ført statistikk på oppdrag fra Sikkerhetsopplæring for fiskere og en del andre oppdragsgivere i mange år. I fjor registrerte han åtte norske fiskere som yrkesdøde. Her var halvparten sjarkfiskere.

Minst er farligst

En sjarkfisker er hele 6- 7 ganger mer risikoutsatt i forhold til en havfisker, ifølge SINTEFs beregninger:

-Hvis vi fordeler ulykker og risiko på de tre fartøygruppene havfiskere, kystfiskere og sjarkfiskere, er det siste gruppen som dominerer med hele 66 prosent av alle dødsulykkene, sier Aasjord. Det er blitt langt færre dødsulykker på de store båtene, mens ikke nok nedgang for de mindre båtene.

Troms topper statistikken

– Fylkesvis fordeler den største ulykkesprosenten seg på større fiskerifylker som Troms med 66 omkomne, Nordland med 63 omkomne. Møre og Romsdal har 56 omkomne yrkesfiskere.

SINTEF Fiskeri og havbruk avsluttet i fjor et prosjekt støttet av FHF: “Fiskebåten som sikker arbeidsplass”, med to deloppdrag/rapporter: “Fiskerulykker og årsaksforhold” og “Sikker kommunikasjon om bord”

Rapporten finner du her: http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Nyheter/Nordisk-fokus-pa-HMS-i-fiskeriene/