Til hovedinnhold

Naboer skal dele solenergi og lagringskapasitet

Til og med i Norge er det nok sol til at solcellepaneler på taket kan dekke mye av strømbehovet i et hus. Men man må ha […]

Til og med i Norge er det nok sol til at solcellepaneler på taket kan dekke mye av strømbehovet i et hus. Men man må ha kapasitet til å lagre strømmen, og batterier med tilstrekkelig kapasitet er dyre. EU-prosjektet CoSSMic  - Collaborating Solar powered Smart Microgrids (2013- 2016) skal utvikle et IKT-system for å koordinere strømforbruk, lagring, og utveksling med det offentlig strømnettet   i  et nabolag. Når mer av sol energien utnyttes med mindre behov for lagringskapasitet, kan dette gi betydelige reduksjoner i strømutgiftene for beboerne, redusert toppbelastning på det offentlige strømnettet, samt reduksjon i CO2 utslippet der solenergi erstatter fossil energi. Systemet skal prøves ut i to installasjoner i Tyskland og Italia, og de involvere husstandene vil delta aktivt i utformingen. Forskere fra SINTEF, NTNU og Uio fra Norge deltar i prosjektet sammen med partnere fra Italia, Tyskland og Nederland.