Til hovedinnhold
Norsk English

Nå glir panteflaskene raskere

Bildet viser den nye pantautomaten T-9 sett fra innsiden. Alle sensorer og elektronikk er satt i en ring som er plassert rundt åpningen i døren. Foto: TOMRA.
TOMRA har nylig introdusert en ny panteautomat basert på Flow Technology. SINTEF har bidratt til å gjøre løsningen mulig.

Den nye automaten heter T-9 og er den første i sitt slag av en ny generasjon panteautomater. Disse har to fortrinn: For det første gir automaten en renere innsamling av drikkevareemballasjen, og maskinen er utformet slik at den krever mindre rengjøring og lite av daglig vedlikehold.

Kontinuerlig strøm
For det andre har maskin økt kapasitet. I dag stoppes flaskene opp og roteres inn i riktig posisjon for å kunne avleses. I de nye panteautomatene vil beholderne gå i en rask og kontinuerlig strøm - det står kun på tempoet til den som panter, ikke maskinens evne, siden denne ikke lenger trenger å rotere flaskene for avlesning.


SINTEF har vært med på å utvikle en rekke innovative løsninger sammen med Tomra som har bidratt til å gjøre T-9 mulig.