Til hovedinnhold
Norsk English

Muligheter og utfordringer innen hydrometallurgi

"Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Dette er bakgrunnen for at vi nå legger frem en strategi for mineralnæringen", lyder det fra regjeringens strategidokument for mineralnæringen i Norge. SINTEF Materialer og kjemi er med på å bidra til en økt verdiskapning og bedre utnyttelse av våre mineralressurser i nord. 

Workshop i regi av SINTEF og NTNU

Der det kanskje har skortet litt på interesse de siste tiårene, ser man nå at flere fokuserer på forskning og utdanning innen hydrometallurgiske prosesser. Dette vises gjennom en rekke satsninger, både i EU og på hjemmebane. Det er et stadig økt behov for råmaterialer, miljøvennlige teknologier og tilgang til spesielle metaller, og for å kunne etterkomme behovet ser man i dag et økt behov for forskning og utvikling innenfor dette området.

Per i dag importerer vi mange forskjellige råmaterialer, men vi har potensiale til å  skape egne, bærekraftige industrietableringer basert på eksisterende og nye mineralforekomster. SINTEF og NTNU ønsker å utvikle feltet hydrometallurgi, og de bestemte seg for å holde en workshop, den 29. mai i Trondheim.

En rekke norske forskere og industrirepresentanter deltok på workshopen, men også deltakere fra universitet i Sverige og Spania. Oppmøtet var godt, og deltagerne fikk servert både gode foredrag om forskningsaktiviteter og interessante prosjekter. Det var også rom for å diskutere de utfordringer industrien står overfor, spesielt i sammenheng med utdanning, utvikling av nye prosesser og behovet for nye moderne råmaterialer.

For å holde liv i den faglige dialogen, er det opprettet et virtuelt nettverk som SINTEF skal lede: Dette blir en møteplass for representanter fra en rekke universitet, institusjoner og viktige bedrifter innen fagfeltet. Hovedmålet framover vil være å synliggjøre hydrometallurgi som fagområde og utarbeide gode forskningsinitiativ, og styrke rekruttering og utdanning innen hydrometallurgi.

Utforsk fagområdene