Til hovedinnhold
Norsk English

Minitrål skytes ut i nota

Under fiske med not etter sild, makrell, lodde og brisling, er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig fase av notkastet. [...]

Under fiske med not etter sild, makrell, lodde og brisling, er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig fase av notkastet. Havforskningsinstituttet har i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, utviklet en metode hvor man pakker en minitrål i et rør og skyter den ut i med luftkanon. Minitrålen spennes ut ved hjelp av kiter på side- og overpanel. Med riktig fart og størrelse på kitene oppnår minitrålen en bredde og høyde på ca. 1,5 x 1,5 meter. Siden størrelse og kvalitet gir store prisutslag i notfiske på pelagiske arter, er det av stor betydning å kunne fastslå hva som er i nota.