Til hovedinnhold
Norsk English

Mikroalger - en allsidig ressurs

Algereaktor. Foto: IGV
Encellede alger – mikroalger - er en fornybar ressurs og en råvarekilde som bør utnyttes bedre. De er rike på nyttige forbindelser som f.eks proteiner, lipider og karbohydrater, vitaminer og mineraler og anvendelsesområdene er mange: biodrivstoff, helsekost, kosmetikk, fôr til levende-fôr eller supplement i fiske- og dyrefôr.

SINTEF har ekspertise på produksjon og dyrking av mikroalger, fra stamkulturer og småskalaproduksjon der vi studerer ulike mikroalgers kvalitet, opp til volumer på flere hundre liter for å skaffe fôr til f.eks hoppekreps og fiskelarver. Vi fokuserer på fototrof dyrking, og jobber for tiden med ulike arter som er anvendelige som fôr-organismer.

Erstatning for marine oljer
Vår forskning viser at fettrike mikroalger potensielt kan erstatte andre marine oljekilder i fremtiden. Det er spesielt mikroalger med høyt innhold av EPA og DHA som viser lovende resultater. Ved å bruke ulike bioteknologiske verktøy, kan man fremme de ønskede egenskapene i mikroalgene for å produsere biomasse som har ønsket kvalitet.

Stabil produksjon en flaskehals
I dag forskes det bredt på bruken av mikroalger til biodrivstoff. Mye av denne kunnskapen gjør at vi kan se for oss mikroalger som innsatsfaktor på andre områder som matproduksjon, helsekost eller som annen type energikilde. En felles flaskehals for alle disse områdene, er å etablere en stabil og økonomisk bærekraftig produksjon i stor skala. Med vår erfaring og kompetanse, mener vi at det finnes løsninger på dette i nær fremtid.

En ny økonomisk drivkraft
I Norge baserer vi oss på en sterk økonomi knyttet til oljeutvinning, men for å ha en sterk øknomisk framtid må man også bygge opp nye næringer. Ved å satse på bioøkonomi kan vi bruke våre teknologiske fortrinn til å utvinne fornybare ressurser. Industriell dyrking og foredling av mikroalger kan bli ett av våre framtidige eventyr.

Kontakt

Ansattinfo mangler