Til hovedinnhold
Norsk English

MARINTEK tildelt 50 millioner kroner fra Norges Forskningsråd

Havbassenget MARINTEK
MARINTEK er i dag blitt tildelt 50 millioner kroner av Norges Forskningsråd sine Storskala infrastrukturmidler. Vi fikk faktisk 10% av hele potten på 500 millioner kroner.

Det var 16 laboratorier som fikk midler i denne tildelingsrunden, og MARINTEK er en av kun tre aktører som fikk 50 millioner eller mer. 

Forskningsrådet omtaler i forbindelse med tildelingen MARINTEK som "forskningsinfrastruktur med spesielt stor strategisk betydning for norsk forskning". Tildelingen til MARINTEK er i tildelingsbrevet beskrevet som "Required Upgrading and developments", og noe av dette utviklingsarbeidet kan sies å være en konkret begynnelse på fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Tildelingen er resultat av en grundig prosess internt i MARINTEK, og har vært gjenstand for omfattende kvalitetssikring og evaluering i forkant av Forskningsrådets beslutning.
Vi gleder oss også over at NTNU og SINTEF har fått god uttelling på flere prosjekter.

I pressemeldingen fra Forskningsrådet heter det at "Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

For ordens skyld: Dette er en annen tildeling enn bevilgningen som regjeringen Stoltenberg la inn i statsbudsjettet 2014 til videre utredning av Ocean Space Centre.