Til hovedinnhold
Norsk English

Mangelfull søk- og redningstjeneste

Aktiviteten i Arktis forventes å øke i årene som kommer. Men systemer som er gode nok for søk og redning ved forlis og ulykker mangler. [...]

Aktiviteten i Arktis forventes å øke i årene som kommer. Men systemer som er gode nok for søk og redning ved forlis og ulykker mangler. Det skal forskere rette på gjennom det nasjonale prosjektet SARiNOR (Seach and Rescue In The High North), hvor både næringsliv, forskningsinstitutter, etater og politikere skal samarbeide. Målet er å komme med konkrete forslag til hva som må til for å skape en effektiv redningstjeneste. Prosjektet settes i gang på senvinteren, og skal ledes av SINTEF-selskapet MARINTEK. Foto: Norvald Kjerstad.