Til hovedinnhold
Norsk English

Lettere tilgjengelig passivhusinfo

Passivhus på Byåsen i Trondheim. Foto: SINTEF Byggforsk
Det bygges stadig flere passivhus i Norge og behovet for kunnskap er stort. SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Enova gjort det lettere å finne fram til relevant informasjon.

SINTEF Byggforsk ønsker å spre kunnskap om gode løsninger for passivhus gjennom Byggforskserien. Sentrale anvisninger og verktøy for prosjektering og utførelse av passivhus er derfor samlet via en egen temainngang i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer

– Vi opplever en økende interesse for passivhus fra byggherrer, prosjekteringsmiljø og utførende som etterspør dokumenterte løsninger og nøytral faktainformasjon. Vårt fokus på passivhus i Byggforskserien vil svare på mange av de utfordringene man møter ved prosjektering og utførelse. Spesielt har kvalitetssikrede og lett tilgjengelige kuldebroverdier og U-verdier til beregning av oppvarmingsbehov vært etterspurt. Takket være støtten fra Enova får vi til et kraftig kompetanseløft på området, sier prosjektdirektør i SINTEF Byggforsk, Tore Kvande.  

Relevante verktøy
Blant verktøyene som finnes på temasiden er:

  • Bibliotek med U-verdier for de mest aktuelle konstruksjonsløsningene
  • Kuldebroatlas
  • Energiberegningsprogram

Biblioteket med U-verdier inneholder data for de mest vanlige konstruksjonstypene. Biblioteket vil bli ytterligere supplert i løpet av 2013. 

Kuldebroatlaset omfatter kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Verdiene er samkjørt med Byggforskseriens bibliotek med U-verdier. Gjennom samarbeidet med Enova vil atlaset fortløpende bli utvidet. 

Beregningsprogrammet TEK-sjekk Energi kan brukes til å gjøre kontrollberegninger mot kravene gitt i TEK10 § 14, NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger eller NVE sin energimerkeordning for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes. 

Relevante anvisninger
Det er til nå utviklet ca. 30 anvisninger i Byggforskserien med direkte relevans for prosjektering og utførelse av passivhus. Samlingen omfatter rene inspirasjonsavisninger, detaljerte anvisninger for utførelse, og anvisninger med nødvendige data for energiberegninger. Samlingen vil bli utvidet fortløpende i takt med utviklingen av nye anvisninger. 

Åpent tilgjengelig
Noen av de passivhusrelevante anvisningene ligger åpent tilgjengelig også for de som ikke abonnerer på Byggforskserien. Dette er mulig fordi de aktuelle anvisningene er fullfinansiert av Enova. Den åpne tilgangen vil gjelde ut 2016. 

– Enova ønsker å bidra til å alminneliggjøre prosjektering og bygging av passivhus. Vi ser at Byggforskserien er en egnet kanal for å få passivhusrelevant informasjon raskt ut til hele byggenæringen, og har derfor valgt å bidra til at SINTEF Byggforsk akselererer sin utvikling av relevante anvisninger for passivhus, sier seniorrådgiver i Enova, Ann Kristin Kvellheim.