Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskap skal gi ny vekst i nord

Paneldebatt er et fast innslag i SINTEFs seminarserie. Nærmest kamera sitter Karl A Almås, styreleder i SINTEF Nord AS. Foto: SINTEF / Svein Tønseth
Hvordan skal kunnskapsmiljø og næringsliv samarbeide for å skape moderne industri og nye arbeidsplasser i Nord- Norge? Se foredrag fra SINTEF-seminar.

Klikk her for å spille av video av foredragene og se presentasjonene. 

SINTEF i nord

Blant foredragsholderne er SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo og konsernsjef Jan-Frode Janson, Sparebank1 Nord-Norge.

Bakteppet for arrangementet er at SINTEF nå er etablert i Tromsø, med en bred aktivitet innenfor marine ressurser, shipping, IKT, mineraler og gass.

Foredragene belyser:

  • Hvordan skal kunnskapsmiljø og næringsliv samarbeide for å skape moderne industri og nye arbeidsplasser i Nord- Norge?
  • Og hvordan kan næringsliv her dra veksler på forskningsmiljøet?