Til hovedinnhold
Norsk English

Kristin Halvorsen overrakte tre ærespriser på vegne av Elkems forskningsfond

Elkems Forskningsfond har som formål å fremme forskning innen metallurgi, materialteknikk, uorganisk kjemi og elektrokjemi. Det ble opprettet 2. januar 1954 av Elektrokemisk AS.

Elkems forskningsfond ærespris for 2013 ble delt ut på Prosin-konferansen i Fevik ved Grimstad. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sto for overrekkelsen.

Årets prisvinnere er Professor emeritus Sverre Eldar Olsen, konsulent Dr. Tor Lindstad (tidligere SINTEF Materialer og kjemi inntil han gikk av med pensjon) og Professor Merete Tangstad. De fikk prisen for fagboken Production of manganese ferroallys. Boken ble utgitt i 2006 og er i dag lest av manganprodusenter og forskere i alle verdensdeler. Med utdeling av årets Ærespris håpet styret i fondet å bidra til at noe av det høyteknologiske arbeidet som skjer innen metallurgi i Norge blir kjent og kan inspirere andre til å bygge videre på dagens kunnskapsnivå.

Vi gratulerer med prisen!

Utforsk fagområdene