Til hovedinnhold
Norsk English

Klimaløsning i rør

Skal CO2-håndtering slå gjennom som klimatiltak, er det ikke nok med effektiv fangst og trygg geologisk lagring alene. Aktører på denne arenaen må også kunne […]

Skal CO2-håndtering slå gjennom som klimatiltak, er det ikke nok med effektiv fangst og trygg geologisk lagring alene. Aktører på denne arenaen må også kunne frakte store mengder CO2 – sikkert og kostnadseffektivt. SINTEF Energi får nå en nøkkelrolle i EU-prosjektet IMPACTS  som skal sikre at innfanget CO2 kan fraktes trygt og kostnadseffektivt i rør – fra fangstanlegg til lagringssted. Et nytt eksempel på at arbeid i forskningssenteret FME BIGCCS resulterer i internasjonal aktivitet. (les mer i kronikk under MENINGER). På bildet viser forskningssjef Mona Jacobsen Mølnvik og sjefforsker Svend Tollak Munkejord et lab-oppsett som  forteller hvor mye væske og gass det blir i en blanding av CO2 og andre stoff under gitte trykk- og temperaturforhold. Foto: Thor Nielsen.