Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF/NTNUs CO2-forskningspris til Statoil-veteran

NTNU-professor Hallvard F. Svendsen og SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke deler ut prisen til Tore A. Torp. Foto: SINTEF / Eddie F. Lefstad
Tidligere rådgiver og prosjektleder i Statoil, nå pensjonerte Tore A. Torp, er tildelt den internasjonale forskerprisen ”The SINTEF and NTNU CCS Award”. Torp får prisen for sin pionerrolle innenfor lagring av CO2 i geologiske lag, og for sine bidrag til kunnskapsspredning innenfor dette fagfeltet.

En åpen internasjonal nominasjon fant sted forut for tildelingen, og vinneren er utpekt av en jury bestående av representanter for Det internasjonale energibyrået IEA, British Geological Survey og SINTEF.

Prisen deles ut for andre gang. Den skal gå til fagpersoner som utmerker seg innen feltene fangst, transport eller lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). 

Prisen ble utdelt under den internasjonale forskerkonferansen The Trondheim CCS Conference og vil bli delt ut annethvert år.

Opptatt av befolkningens holdning

Blant prisvinner Tore A. Torps mange bidrag innenfor feltet CCS, trekker juryen spesielt fram to: Torp har vært en trofast talsmann både for viktigheten av å finne trygge lagringssteder for CO2, og for betydningen av å oppnå alminnelig aksept i befolkningen for CO2-lagring. 

Torp berømmes også for å ha delt Statoils lagringsdata for CO2 fra pionerprosjektene Sleipner/Utsira og Snøhvit med det vitenskapelige samfunnet.

Nøkkelrolle i forskningssamarbeid

SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke sier i en kommentar at prisvinneren har betydd mye for forskningssamarbeidet innen CCS mellom SINTEF/NTNU og Statoil.

– Tore A. Torp har bidratt til å sette Trondheim på verdenskartet som CO2-forskningsby, blant annet gjennom sine engasjement overfor EU og i globale sammenhenger. BIGCCS, et forskningssenter etablert av Norges forskningsråd innen feltet CCS – og i dag verdens største i sitt slag – har også nytt godt av Torp's erfaringer fra Statoil-prosjekter og hans vidsyn, særlig innenfor lagring av CO2, sier Røkke.  

Av Svein Tønseth