Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt forskningssenter for økt oljeutvinning hilses velkommen

SINTEF har flere fagmiljøer med mye kunnskap på området. Foto: SINTEF
Sammen med forskningspartnere vil SINTEF søke om å få det nye forskningssenteret for økt oljeutvinning .

 Denne uken har Norges forskningsråd lyst ut et nytt, nasjonalt forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel.

Planen om et slikt forskningssenter ble først lansert i regjeringens petroleumsmelding i 2011.


Store verdier
Økt utvinning er et svært viktig tema for Norge. Kunnskap og teknologi som bidrar til selv den minste forbedring av utvinningsgraden i oljefeltene vil gi svært store verdier for samfunnet. Dette er verdier som ellers ville gå tapt.

 Forskningsrådets utlysning er en åpen utlysning med fri konkurranse, hvor det legges vekt på tett samarbeid med industrien slik at forskningsresultater kan testes ut og tas i bruk raskest mulig. Industrien er også forventet å bidra tungt økonomisk, og skal ha stor innvirkning på aktiviteten i senteret. 


Fagmiljø med mye kunnskap

 -Vi har ventet på denne utlysningen. Det er bra at den nå har kommet og har en innretning med åpen konkurranse og tett samarbeid med industrien. SINTEF har flere fagmiljøer med mye kunnskap på området, sier May Britt Myhr, som er strategidirektør for olje og gass i SINTEF.

Hun opplyser at SINTEF vil sende en felles søknad sammen med NTNU, Universitetet i Stavanger og IRIS; i tett samarbeid med industrimiljøer.

 

Kontaktperson SINTEF: May Britt Myhr, strategidirektør olje- og gass. Telefon 932 05 511