Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennombrudd for SINTEF Brasil

Adm. direktør Kjetil Solbrække tror SINTEF Brasil vil ha oljerelaterte prosjekter for 50 millioner kroner i bestilling før året er omme. Her sammen med kollegene Lilia Nicolli (til venstre) og Juliana Pimentel. Foto: SINTEF Brasil / Marcus Almeida
SINTEFs søramerikanske knoppskudd, den brasilianske forskningsstiftelsen Instituto SINTEF do Brasil, har sine tre første kontrakter i havn – verdt til sammen 28 millioner kroner.

Det kinesiske oljeselskapet Sinochem er oppdragsgiver for to av prosjektene. Sammen med Statoil utvikler Sinochem det gigantiske oljefeltet Peregrino på brasiliansk sokkel.  

I tillegg er et tredje oljeprosjekt på plass i startgropa hos "SINTEF-brasilianerne". Her er det nasjonale brasilianske oljeselskapet Petrobras oppdragsgiver.


Oljefokus fra starten

Instituto SINTEF do Brasil – SINTEF Brasil i dagligtale – er en brasiliansk forskningsstiftelse som er stiftet av SINTEF.

Stiftelsen skal utføre forsknings- og utviklingsoppdrag i Brasil etter mønster av det SINTEF har gjort for næringsliv og myndigheter i Norge gjennom 60 år.

Med base i oljehovedstaden Rio de Janeiro, har SINTEF Brasil i første omgang fokus på teknologibehovene i landets olje- og gass-sektor.

Men stiftelsens adm. direktør Kjetil Solbrække ser for seg at SINTEF Brasil om tre til fem år utfører oppdrag også for mineral- og materialproduserende industri og den gryende havbruksindustrien i vertslandet.  

(teksten fortsetter under bildet)

ALDERSMESSIG MIKS: Som gruppe utgjør medarbeiderne ved SINTEF Brasil en blanding av seniorer med industribakgrunn og nyutdannede ungdommer med doktorgrad. Her er 11 av de 20 samlet: Fra venstre: João Carneiro, Marcelo Caire, Sigmund K. Ås, Armando Prestes, Fabio Pereira (alle forskere), Antonio Caldeira (forretningsutvikler), Kjetil Solbrække (adm. direktør), Juliana Pimentel (administrativ koordinator), Ivan Mascarenhas (finansiell koordinator) og Lilia Nicolli (Operations Officer).
Foto: SINTEF Brasil / Marcus Almeida

– Gjør SINTEF mer robust

Kjetil Solbrække har tidligere hatt ledende stillinger i Olje- og energidepartementet, Hydro og Statoil.

SINTEFs Brasil-sjef understreker at de ferske kontraktene gjør ham stolt og glad på vegne av hele SINTEF.

Noen lurer på hvorfor SINTEF etablerer seg i Brasil når selskapsformen ikke tillater overføring av overskudd til Norge. Selv er jeg overbevist om at tilstedeværelsen i Rio vil gjøre hele SINTEF mer attraktiv og robust, sier Solbrække.  


SINTEFs engasjement i Brasil

 • Startet med etableringen av aksjeselskapet Marintek do Brasil i 2007.
 • SINTEF etablerte stiftelsen Instituto SINTEF do Brasil i 2011.
 • Stiftelsen har tilhold i Rio.
 • Stiftelsen kalles i dagligtale SINTEF Brasil. Den har i dag 20 ansatte, hvorav 80 prosent er brasilianske.
 • SINTEF Brasil har en ambisjon om å ha 50 ansatte i løpet av et par år.

Han viser til at Brasil-etableringen vil gjøre det mulig
for SINTEF å ta på seg store oppdrag.

– Vi kan utføre noe av jobben i Brasil, noe i Norge,
med finansiering fra begge steder. De to geografiske basene blir dermed i stand til å påta seg større og
andre oppgaver enn de kunne gjort hver for seg.

– Samtaler vi har hatt med oljeindustrien i Rio, viser
at SINTEF etterhvert vil bli møtt med etterspørsel etter denne typen multinasjonale leveranser.


Dypt vann og miljø


I de tre kontraktene som alt er i havn, inngår utelukkende leveranser fra SINTEF Brasil.

To av prosjektene er ledd i en kompetanse-oppbygging som oppdragsgiver Sinochem står oppe i. De er viet problemstillinger innenfor oljeutvinning på store havdyp – selve hovedutfordringen på Brasils sokkel – og modellering av miljøeffekter.

Prosjektet for Petrobras er i første omgang knyttet til flerfasestrømning. Oppdragsgiveren har særlig ønsket å se nærmere på olje- og gass-strømmer med høyt innhold av CO2.


NYINNFLYTET: SINTEF Brasil har nylig flyttet inn i nye lokaler, med laboratorie-arealer, og kontorplass til nær 50 ansatte. Foto: SINTEF Brasil / Marcus Almeida

Flere prosjekter på vei

Sammen med i oljeindustrien i "Samba-landet" har SINTEF Brasil utarbeidet også en rekke forslag til kommende prosjekter.

Ifølge adm. direktør Kjetil Solbrække vil den brasilianske stiftelsen trolig ha oljerelaterte prosjekter for 50 millioner kroner i ordreboka før året er omme.

Han understreker at SINTEF har mye å takke hans forgjenger Øyvind Hellan og styreformann Jack Ødegård i SINTEF Brasil for. 

– Disse to har mye av æren for det som skjer nå, sier Solbrække.


– Unikt utgangspunkt


Det er ingen tilfeldighet at SINTEFs første større engasjement utenlands finner sted netopp i Brasil. Ei heller at olje- og gassutvinning er fokusområde nummer en. Det er nemlig på brasiliansk sokkel de store funnene i verden nå gjøres.

– Så langt har norsk sokkel vært banebrytende for teknologiutvikling innen offshore oljeutvinning. Nå venter dypere vann og enda tøffere utfordringer i Brasil. Disse kommer til å bli vel så viktige for teknologiutviklingen framover, sier Solbrække.

Han påpeker at dette gir SINTEF et unikt utgangspunkt som forskningsinstitusjon.  

– Vi kommer fra det som har vært et banebrytende område, nemlig Nordsjøen. Nå tar vi med oss kompetanse herfra inn i et nytt banebrytende område, det vil si dypvannsfelt i Brasil.


HÅPETS LAND: Mange I Brasil levde inntil nylig under fattigdomsgrensa. Nå vil politikerne i landet bruke teknologi og innovasjon til for å bedre vilkårene i samfunnet. Foto: SINTEF Brasil

Kopierer norsk politikk

Det unge oljelandet Brasil har innført en ordning som minner om de norske teknologi-avtalene fra Norges tidlige oljealder.

Selskaper som opererer på brasiliansk sokkel, må bruke minst en prosent av omsetningen herfra på forskning og utvikling i Brasil.

– Oppdragene som SINTEF Brasil har fått, og de vi er i ferd med å sikre oss, er prosjekter vi ikke ville ha fått uten å være tilstede i landet. Så dette er ikke jobber vi stjeler foran nesa på aktører i Norge, understreker Kjetil Solbrække. 

"En-prosenten" fra oljeselskapene går inn i et fond, "Special Participation Fund" (SPF), som forvaltes av det brasilianske oljedirektoratet.

Utenlandske aksjeselskaper får ikke tilgang til denne potten. Derfor valgte SINTEF stiftelsesformen ved sin etablering.


Milliarder i potten


SINTEF Brasil fikk i april i fjor en offentlig akkreditering som gir adgang til å søke om prosjektmidler fra fondet.  Her ligger store beløp.

Minimum halvparten av "en-prosenten" skal brukes i SPF-akkrediterte universiteter og forskningsinstitutter. I sum utgjorde dette 2,5 milliarder kroner i 2010. Både de prosjektene SINTEF Brasil alt har fått, og de forskningsmidlene stiftelsen har søkt om, er knyttet til denne ordningen.

Samtidig understreker Solbrække at SINTEF ikke har kommet til Brasil som en enøyd forskningskjempe med blikk bare for landets kontinentalsokkel.
Kjetil Solbrække har 20 års fartstid i oljebransjen. Han understreker at det er kvalifikasjonene til medarbeiderne hans som har muliggjort gjennombruddet til SINTEF Brasil.
Foto: SINTEF Brasil / Marcus Almeida

KJETIL SOLBRÆKKE
adm. direktør i SINTEF Brasil.

 • Utdannet sosialøkonom.
 • Ledet den daværende industriseksjonen i OED.
 • Hadde bl.a. overoppsyn med graden av lokalt innhold i tjeneste- og vareleveranser til norsk sokkel.
 • Deretter økonomidirektør for olje- og energi i daværende Norsk Hydro. Ble siden leder for internasjonal forretningsutvikling i Hydro innen olje og energi.
 • På vegne av Hydro sterkt involvert i oppkjøpet av Peregrino-feltet i Brasil.
 • Ledet arbeidet med plan for utbygging og drift av dette feltet.
 • Ledet deretter forretningsområdet South Atlantic (Afrika, Latin-Amerika) i Statoil etter fusjonen med Hydro
 • Ble etterpå leder for oljeselskapet Panoro Brasil. 

Samfunnsbygging

Men en forrang vil oljesatsingen få de første årene, for at SINTEF Brasil ikke skal "forskreve seg".

Etter dette er det planen at SINTEF Brasil skal gjør aktive framstøt også på andre av fag-
feltene som SINTEF dekker i Norge.

En viktig del av bakteppet for SINTEFs etablering i Brasil er at landet står midt oppe i
et gigantisk samfunnsbyggingsprosjekt som trenger inntekter også fra næringer utenfor oljesektoren.

Mange av Brasils 200 millioner innbyggere
levde inntil nylig under fattigdomsgrensa. Solbrække understeker at politikerne i landet
er bevisst på at teknologi og innovasjon skal brukes som virkemiddel for å bedre vilkårene
i samfunnet.

– Det er derfor jeg tror at vi i SINTEF har mye
å bidra med i Brasil.  


Toveis læring


Solbrække minner om at SINTEF er et produkt av den samme tenkningen som nå står
sentralt i Brasil. Han viser til at SINTEF ble til som et redskap nettopp for industribygging og innovasjon.

Han forteller at SINTEFs visjon "Teknologi for
et bedre samfunn" og de verdiene SINTEF
står for, blir lagt merke til i Brasil. 

– Visjonen og verdiene blir godt mottatt av de ansatte og ofte kommentert når vi presenterer SINTEF eksternt. Der borte finnes ikke noe som likner.

Samtidig er SINTEFs Brasil-sjef klar på at lærdom vil gå begge veier:

– Vi skal passe oss litt fra norsk side, sier Solbrække:

– Vi tenker ofte at vi i Norge kan alt, og at det er få som kan noe som helst der ute. Men ifølge brasilianerne var brasilianske Santos Dumas den første som fløy – og ikke brødrene Wright. 

– I dagens Brasil har oljeselskapet Petrobras satt flere verdensrekorder når det gjelder dypvannsoperasjoner.  Så det er også en meget kompetent og stolt nasjon vi snakker om. Et land der SINTEF helt sikkert kan lære mye også med tanke på sin norske virksomhet.  

Av Svein Tønseth