Til hovedinnhold
Norsk English

Fisk belaster nota

Utviklinga i oppdrettsbransjen beveger seg utaskjærs for å få mer plass. Men det stiller store krav til utstyret som skal benyttes. For å få mer [...]

Utviklinga i oppdrettsbransjen beveger seg utaskjærs for å få mer plass. Men det stiller store krav til utstyret som skal benyttes. For å få mer kunnskap om belastninger på anlegg ble nylig verdens første strømningsforsøk med fisk i merden utført i slepetanken ved Marinteknisk senter i Trondheim. En nedskalert modell av en not på 1,5 meter i diameter ble fylt med 800 laksesmolt, noe som tilsvarer fisketettheten som normalt befinner seg i merdene. Deretter ble nota utsatt for både strøm og bølger. Resultatene fra målingen vil vise hvor mye selve fiske påvirker både vannstrømmen og belastningen på utstyret under røffe forhold. Konklusjonene presenteres til våren.