Til hovedinnhold
Norsk English

Droner på oppdrag til havs

I framtida kan ubemannede droner utstyrt med sensorer vokte over både fisk, folk, utstyr og miljøet til havs.

Slike luftfarkoster kan brukes til både miljøovervåkning og til søk og redningsaksjoner. Overvåking av oppdrettsanlegg og dokumentasjon av maritime operasjoner er andre områder hvor teknologien kan komme til nytte. Nå skal norske industriaktører og SINTEF utrede mulighetene til de flyvende hjelperne i prosjektet Sensodrone. Utfordringene forskerne skal bryne seg på er spesifikasjon av krav og bruksområder til farkostene og sensorene, slik at systemene kan tilpasses maritimt bruk. Målet er at systemene skal kunne takle vær og vind og ha tilstrekkelig rekkevidde i forhold til oppdraget. Sensorer som kan benyttes er stillbilde- video- og infrarødt kamera, samt laserbaserte sensorer som kan kartlegge f.eks. havbunn langs strandsonen.  Utstyret skal også gi posisjon og status for alle objekter som er elektronisk merket, som oppdrettsanlegg, fyr, seilingsmerker, skip, målebøyer og lignende.

Prosjektet eies av SIMICON, mens SINTEF Fiskeri og havbruk, Maritime Robotics, SEMEKOR og Kongsberg Seatex er deltakere. Prosjektet som avsluttes i 2015, støttes av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd.