Til hovedinnhold
Norsk English

Den tvilsomme uvissheten

Source: Du Zhenjun. Winds, 2010.
Etter en gjennomgang av den internasjonale debatten blant forskere om temaet menneskeskapt global oppvarming, er det relativt enkelt å konkludere med at tvil, skepsis og spørsmålstegn rundt både store og små temaer på feltet florerer i rikt monn.

Gjennomgangen er publisert i rapporten Consensus and Controversy. The Debate on Man Made Global Warming.

Oppdraget er gjort for Det norske AS.

Forfatteren har også gitt en kort oppsummering i en kronikk publisert i Aftenposten den 13. april 2013.